Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Föreningsliv: Östersunds kommunkrets av IOGT-NTO

Östersunds kommunkrets av IOGT-NTO har haft årsmöte. Ordförande Thelma Olsson Bylin hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. I sitt hälsningsanförande informerade Thelma om kretsens arbete under året. Det har varit många sammankomster i kretsens lokalavdelningar. En del aktiviteter har anordnats av föreningarna, och en del i samarbete med kretsen.

Under året har styrelsen bestått av Thelma Olsson Bylin, Elisabeth Granlund, Allan Magnusson och Märta Jönsson.

Till ordförande för årsmötet utsågs Björn Karlsson och till sekreterare Anna Österholm.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av kassören. Berättelserna godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

Revisor Nils Nilsson föredrog revisionsberättelsen vilken godkändes av årsmötet och lades till handlingarna. Frågan om kretsens eventuella nedläggning aktualiserades. Efter en stunds diskussion gick årsmötet till omröstning och beslutade att kretsen ska läggas ner.

Efter detta ajournerades årsmötet och alla samlades vid de fint dukade kaffeborden och njöt av allt gott som serverades.

Årsmötet återupptogs och ordförande informerade om att övriga punkter på föredragningslistan lämnades obehandlade.

Björn Karlsson tackade å presidiets vägnar för förtroendet att få ha lett årsmötet.

Thelma Olsson Bylin tackade för de år hon har fått vara kretsens ordförande och förklarade årsmötet avslutat. Därefter avtackades Thelma med varma applåder och blommor för det arbete hon utfört för Östersunds kommunkrets av IOGT-NTO.

Anna Österholm