Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Föreningsliv: Östersunds arbetarekommun

Referat från Östersunds arbetarekommuns medlemsmöte den 8/2 2021

Vad får ni för bild av situationen på Östersunds sjukhus?

Den frågan ställdes av inbjudna representanter för sjukvårdsuppropet, när Östersunds arbetarekommun hade ett mycket välbesökt medlemsmöte på måndagen.

Ordförande Katarina Nyberg-Finn hälsade alla välkomna och särskilt de externa gästerna från Sjukvårdsuppropet, som var inbjudna med anledning av den pågående diskussionen om situationen på vårt sjukhus. Katarina beskrev den stora välfärdsutmaning vi står inför och kvällens teman var led i en särskild prioritering av dessa frågor.

Därefter inleddes ett samtal, lett av Margareta Winberg, och nog var det många socialdemokratiska medlemmar som upprördes över den verklighet som presenterades. Det gavs en inblick i en miljö, som tyngdes av trötthet, maktlöshet, icke-kommunikation och oro.

De anställningsavtal som tidigare majoritet i regionen drivit fram har sagts upp. Efter nästan ett års förhandlingar finns inget resultat för att åstadkomma ett nytt lokalt avtal och locket är på när det gäller hur det går.

Folk slutar, det är svårt att rekrytera nya medarbetare och det ger dem som är kvar en mycket stor arbetsbörda. Det är så nära kris man kan komma. Situationen uttrycktes värre än så – ”ett sjukhus i fritt fall”. På frågan om hur det påverkar vården gavs några mycket allvarliga svar.

Bengt Bergkvist, oppositionsråd (S), med ansvar för sjukvårdsfrågor, beskrev hur de nu uppsagda avtalen arbetats fram under tidigare styre.

– Vi insåg att vi måste göra något för att kunna bemanna vissa enheter. Då gjorde vi särskilda avtal där det behövdes. Det var inte enkelt men nödvändigt. Vi politiker förhandlade naturligtvis inte direkt, men vi gav direktiv om hur och var vi måste gå fram, vilka problem som skulle lösas, berättade Bengt. Vi fanns där, vi tog ansvar.

– Hur det nu styrs vet vi inte. Ingen verkar vilja ta politiskt ansvar.

Kalle Olsson, riksdagsledamot (S), beskrev hur regeringen under 2020 har tilldelat regionerna ytterligare pengar.

– Det handlar dels om ett förbättrat skatteutjämningssystem, dels om mer riktade och generella pengar och om kostnadsersättningar för corona. När det gäller just corona var Kalle mycket tydlig med vad regeringen lovat.

– Pengar får inte och kommer inte att stå i vägen för att bekämpa smittspridningen.

Den pågående privatiseringen av vården berördes. Att LOVen (lagen om valfrihet) går på tvärs med en jämlik vård är uppenbart. Stockholm är ett flagrant exempel där välmående invånare på Östermalm nu har fått en flod av privata hälsocentraler att välja mellan. På skattebetalarnas bekostnad.

– Det strider mot vård på lika villkor, menade Kalle och hans argumentering visade klart vad han ansåg om lagen om valfrihet.

Kvällen andra tema var äldreomsorg. Där diskuterades Coronakommissionens rapport som gav svidande kritik till kommunernas sätt att sköta äldreomsorgen. Brister i personalkontinuitet, dåliga språkkunskaper, otillräcklig medicinsk kompetens, ledarbrist, hög andel timanställda är några områden som kritiseras. I samtal beskrev Anton Waara och Niklas Daoson hur situationen såg ut i Östersund och vad Socialdemokraterna vill göra åt det.

– När snittet för hur många medarbetare som besöker en brukare är 15 per 14-dagarsperiod i riket, så har Östersund 18. Det är för mycket! menade Niklas.

– Fler undersköterskor i hemtjänsten var ett av Antons besked. Niklas pekade på den demografiska förändringen som kommer och vilka gigantiska insatser som den kräver.

– Det kommer att krävas både nya arbetssätt, mer pengar, och att vi ökar tillväxten i kommunen, sa han.

Slutligen var det medlemmarnas tur att reflektera över kvällens teman. Det gjordes i form av en digital rådgivning. Styrelsen för arbetarekommunen fick på detta vis in en mängd synpunkter på hur Socialdemokraterna bör gå vidare i dessa välfärdsfrågor. Ordförande Katarina tackade för den stora uppslutningen och medlemmarna kunde stänga sina datorer med en känsla av ny kunskap, stridsvilja och funderingar på fortsättningen.

Katarina Nyberg-Finn

Skicka in en artikel om något som berör dig

Med Länstidningen Östersund Nära kan du skriva egna artiklar och få dem publicerade.

Skriv en läsarartikel