Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Föreningsliv: Osteoporosföreningen i Jämtlands län

Tisdagen den 20 oktober uppmärksammade Osteoporosföreningen i Jämtlands län den Internationella osteoporosdagen med att inbjuda medlemmar och andra intresserade till en föreläsning med temat ”Läkemedelsorsakad käknekros”, med käkkirurgen Per-Ola Malmström, specialisttandvården.

I en salong i Filmstaden organiserades denna föreläsning under rekommenderade coronasäkrade förhållanden, håll avståndet, ha händerna rena och var fri från sjukdomskänsla.

Ordförande Kristina Andersson inledde med att göra en kort tillbakablick om föreningens historia, som firade 15 år och hon nämnde också att förbundet firade 25 år.

Kristina lyfte fram föreningens ändamål. Den verkar bland annat för att osteoporos/benskörhet ska bli en känd sjukdom och att fler, både inom professionen och bland allmänheten, ska få mer kunskap och kännedom om sjukdomen, att korrekt diagnos, utredning och behandling ges samt uppföljning. Dessutom att ojämlikheten i vården, som förekommer både inom regionen och landet ska minska.

Viktigt anser föreningen är tidig upptäckt samt att stimulera till en förebyggande livsstil.

Benskörhet behandlas med läkemedel, som stoppar upp processen ”bennedbrytning”, men som även kan stärka upp benet. Som alla läkemedel kan biverkningar uppstå. En mycket ovanlig biverkan vid behandling av benspecifika läkemedel är käkbensnekros – käkbensdöd.

Många medlemmar i föreningen har haft frågor om och rädslor för detta under årens lopp.

40-talet intresserade fick mer kunskap om käkbensnekros genom Per-Ola Malmströms föreläsning, som han inledde med att säga: "Sannolikt kommer jag inte att se er på min mottagning som patienter. Käkbensnekros är en mycket ovanlig biverkan av de läkemedel ni behandlas med".

Därefter gav han en bra bakgrund av sjukdomen, behandlingen och vad som händer i ”bensystemet.”

Det är inte bara läkemedel för benskörhet, som kan ge käkbensnekros. Vissa läkemedel vid cancerbehandling kan också göra det.

Risken för denna biverkan kan reduceras genom hjälp av förebyggande åtgärder vad avser munhygien och tandstatus.

Råd gavs, om det finns misstanke om käkbensnekros bör en remiss till specialisttandvården ges.

Om en tand ska dras och du behandlas med läkemedel för benskörhet, be din tandläkare om remiss till sjukhustandvården. Viktigt är att din tandläkare har kännedom om att du behandlas med benspecifika läkemedel.

Per-Ola anser att det är viktigt att hemtjänst och personal inom särskilda boenden har kunskap om vikten av god munhygien för att förebygga käkbensnekros hos vårdtagare/boende. Munhålan är bakterierik.

Troligen kommer problem med tandhälsan öka i framtiden, bland annat beroende på att vi blir allt äldre och att allt fler gör tandimplantat. En intressant frågestund följde.

Styrelseledamoten Anne-Marie Jaarnek informerade kort, att en översyn av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för osteoporos gjorts, och kommer att gälla från årsskiftet. Prioriterat är bland annat organisation av vården i så kallade ”frakturkedjor”.

Det innebär att alla patienter som drabbas av en fraktur ska fångas upp, utredas och ordineras en adekvat behandling. Tyvärr har inte osteoporosskola prioriterats. Riktlinjerna är rekommendationer, inte tvingande, men de flesta regioner brukar följa dessa. Uppföljning från Socialstyrelsen kommer att ske.

Anne-Marie ingår i en arbetsgrupp inom Sveriges kommuner och regioner (SKR), som gör en översyn av arbetssättet ”Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp osteoporos”. Förslaget ligger nu ute i regionerna på remiss. Vår förening kommer i någon form att få delta i remissarbetet här i Regionen.

Eftermiddagen avslutades med underhållning av Martin Kjellerstedt, som medryckande tolkade bland annat Robban Broberg, Cornelis Vreeswijk, Lasse Berghagen och lite välkända evergreens. Mycket skön avslutning på en kunskapsintensiv eftermiddag.

Skicka in en artikel om något som berör dig

Med Länstidningen Östersund Nära kan du skriva egna artiklar och få dem publicerade.

Skriv en läsarartikel