Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Föreningsliv: Lits hembygdsförening

Lördagen den 8 mars höll Lits hembygdsförening årsmöte i Korstastugan på Hembygdsgården i Lit. Ett 30-tal medlemmar var samlade. Hembygdsföreningens ordförande Mikael Andersson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.

Till årsmötesordförande valdes Sven Hellström och till sekreterare valdes P-O Eriksson. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Ingela Brandén och Rolf Pellving.

Dagordningen avverkades i rask takt. Ordförande Mikael Andersson redogjorde för verksamhetsberättelsen och kunde konstatera att det varit ett händelserikt år med många aktiviteter inom de olika kommittéerna, både med serveringen, lekmiljö, underhåll av byggnader och mark, uthyrning av bakstugor och andra lokaler samt arbetet med Litsboken. Kassören Monica Eurenius redogjorde för bokslutet som visade att föreningens ekonomi även i år har varit bra. Revisorernas berättelse lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Därefter vidtog val av ordförande och ledamöter. Till ordförande omvaldes Mikael Andersson på ett år. Till ordinarie ledamöter omvaldes Ingrid Brorsson och Malin Broström, båda på två år samt nyval av Fredrik Östlund på två år. Till ersättare omvaldes Stina Eliasson på två år och nyval av Erik Lindroth på två år samt Ingela Brandén på ett år. Till revisorer valdes Lennart Arvius och Berit Henriksson samt till ersättare Agneta Andersson och Kerstin Elvbo.

Sedan till val av valberedning, som brukar vara den stora stötestenen. Där hade valberedningen själva ett förslag om att sitta kvar ett år, vilket möttes av stort jubel! Den omvalda valberedningen består av Monica Kämpe (sammankallande), Sara Påhlsson och Carina Vest. Styrelsen tycker att valberedningen har gjort ett fantastiskt jobb för nu har styrelsen blivit mycket yngre.

Tre ledamöter avgick, Lasse Rådman, Christer Otterfalk och Gunnar Danielsson Edfalk. Ingen av dessa var närvarande varför ingen avtackning kunde hållas vid detta tillfälle.

Ordförande presenterade därefter förslag till verksamhetsplan och kassören förslag till budget, båda godkändes. Medlemsavgiften föreslogs och beslutades få vara oförändrad. Mötet avslutades genom att ordförande Mikael Andersson tackade årsmötesordförande för ett väl genomfört möte och både ordförande och sekreterare avtackades med blommor. Ordförande tackade även medlemmarna för förtroendet att leda Hembygdsföreningen och för intresset för aktiviteterna under året.

Nu var det dags att avnjuta den goda smörgåstårtan från Fröken Olssons lilla fik och Ingrid Brorssons goda rullrån som gick åt som smör i solsken. Efter förplägnaden berättade Mikael Andersson om sträckningen av den gamla vägen mellan Strömsund och Östersund, där huvudpunkten låg på vägsträckan inom nuvarande församlings område. Hur gick vägen när broarna över Hårkan i Häggenås och Indalsälven i Lit gick på andra ställen än vad de gör i dag? En fråga som behöver belysas mer.

Ett varmt tack riktades till alla deltagare vid det välbesökta mötet och för trevlig samvaro.

Monica Eurenius

Skicka in en artikel om något som berör dig

Med Länstidningen Östersund Nära kan du skriva egna artiklar och få dem publicerade.

Skriv en läsarartikel