Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fler företag ger fler jobb

Annons

Vi måste få fler nya företagare och nya företag och alla goda krafter måste samverka för att vi ska återupprätta Östersund, präglad av optimism och framtidstro. Jag är övertygad om att det i vår kommun finns goda förutsättningar för att förbättra situationen, om vi agerar enigt och kraftfullt. Alla känner varandra, beslutsvägarna är korta, och förutsättningar finns för starka nätverk. Det borgar för ett utvecklat näringsliv och fler privata jobb.

Ett gott företagarklimat är en av de viktigaste förutsättningar för tillväxt i näringslivet. Ett gott företagarklimat kan bara uppstå genom lokalt engagemang och lokala initiativ. Jag kommer aktivt arbeta för att skapa ett bättre företagarklimat och därmed bidra till att göra Östersund till en tillväxtkommun.

För att skapa ett engagemang hos alla som bor i Östersund, krävs tydliga mål och en vision ör kommunens näringsliv att samlas kring, att jobba för och känna delaktighet i. Alla goda krafter måste samverka, samtidigt som varje enskild del måste vara kraftfull!

Samverkan och samarbete mellan företagare och företag och politiker och våra tjänstemän är en överlevnadsfråga för näringslivet och grundläggande för ett gott lokalt företagsklimat.

I Östersund där kontaktvägarna är korta, har vi goda förutsättningar.

Jag anser att samarbete mellan kommunen och näringsliv måste bygga på respekt och förståelse för respektive sektors egenart i frågor som berör näringslivet ska företagarna ha ett ökat inflytande

En effektivare service till näringslivet får vi genom:

Att tillväxtfrågorna genomsyrar hela den offentliga förvaltningen.

Kortare handläggningstider.

Förenklad och generös tillståndsgivning.

Att vi alltid först skall pröva ett ja i varje beslut.

Jag anser att mycket av det som idag görs i kommunal regi, skulle kunna skötas effektivare om de utsattes för konkurrens vilket innebär att den kan drivas i alternativa driftsformer exempelvis personal- eller kooperativ verksamhet, eller av externa aktörer.

Jag skall arbeta för att kommunala verksamheter prövas för alternativa driftsformer. Målet är att konkurrensutsätta offentlig verksamhet där kvalitén kan upprätthållas till en lägre kostnad.

Genom ett starkare entreprenörskap framförallt inom skola, offentlig sektor och näringsliv ökar vi vår möjlighet att utveckla Östersund. Sannolikt är det enda vägen att långsiktigt vända kurvorna rätt.

Ska vi på sikt överleva och skapa självständighet inför framtiden krävs ett ökat inslag av försörjning från privata sektorn.

För att råda bot på detta är det viktigt att öka entreprenörskapet. Många tror att entreprenörskap bara gäller näringslivet, men så är det inte. Entreprenörskap behövs i alla organisationer även inom Östersunds kommun.

Ulf Edström (C)

Kandidat till fullmäktige, landstinget och Östersunds kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel