Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Flatmo hittar på

Man häpnar över de påhittade siffror och antaganden som Teresa Flatmo redovisar i sin debattartikel.

Ett enigt kommunfullmäktige 2004-11-17, i Bräcke kommun, beslutade att istället för renovering av gamla högstadielokalerna i Bräcke, teckna ett hyresavtal med Bräcke folketshusförening för att hyra lokaler till högstadiet, ungdomsgård samt bibliotek. Bräcke folketshusförening bygger också därmed om sina lokaler för att anpassas till kommunens verksamheter. Bräcke folketshusförening får också statligt stöd från Boverket till sin ombyggnad, vilket Bräcke kommun inte kunnat få vid en ombyggnad, tillbyggnad samt renovering av egna lokaler. Hyresavtalet tecknas på 15 år, inte som Teresa F. påstår 20 år. Att det finns en hyresuppräkning är rimligt, och den följer KPI. Noteras kan att Socialdemokraternas krav var, att det billigaste alternativet skulle gälla, och att Moderaternas krav var att statliga medel skulle beviljas till ombyggnaden av Bräcke Folkets Hus.

Lokalerna för låg- och mellanstadiet bedömdes lämpliga att renovera till rimlig kostnad, vilket också gjordes, medan högstadielokalerna behövde omfattande ombyggnationer för att klara kraven på anpassning för bl.a. rörelsehindrade, och blev i jämförelse ett dyrare alternativ.

Teresa F. har också synpunkter på Bräcke folketshusförenings avskrivningsplanering, vilket vi i Bräcke Kommun anser är föreningens ensak.

Teresa F. påstår att kommunen hyr en hylla för 100 000.-/år i entrén till Folkets hus. Sanningen är den att kommunen hyr lokalytor i den ombyggda entrén, samt utställningsmontrar, inventarier, lokalvård, tillsyn samt nödvändig del av mark på utsidan. Entrén byggdes om med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 50%, för att öka säkerheten för de anställda och politiker i förvaltningshuset. I samband med ombyggnationen kunde även bibliotekets öppettider utökas med ca 8 timmar i veckan med samma bemanning som tidigare fanns i reception och bibliotek.

Teresa F. skriver att det är dags att ta reda på hur mycket pengar som flödar mellan kommunen och Folkets hus. Det är väldigt enkelt att ta reda på, eftersom allt är reglerat i avtal. Lokaler, upphandling av måltider till skolan, barnomsorg, äldreboende och hemtjänst. Förutom dessa avtal betalar kommunen ett bidrag på 1000.- för visad bio eller operatitel, (vilket är lika för Kälarne IK som visar film i Kälarne). Inga driftbidrag i övrigt betalas till Bräcke folketshusförening. Hyran per kvm för kommunens verksamheter är 986 kr kvm.

Teresa F. påstår också att måltiderna som upphandlats från Bräcke folketshusförening mellan 2009 och 2013 stigit med 100 %. 2010 var ett brytår för ny upphandling, pris för skollunch 2010 = 34,45.-, 2011 = 39,80.-, 2012 = 41,10.- 2013 = 43,40. Skillnaden mellan 2010 och 2013 inom samma upphandling och omfattning är 8,95.- det är en ökning med ca 26 %. I Bräcke och Kälarne har kommunen valt att upphandla matproduktionen till skola, vård och omsorg. Att jämföra priser inom olika upphandlingar med olika omfattningar och krav kräver att man också går igenom upphandlingsunderlagen.

Beslutet om högstadiet i Bräcke fattades i enighet mellan alla partier i kommunfullmäktige i Bräcke kommun, för elevens och personalens arbetsmiljö och tillgänglighet till lokaler, samt att vi valde det billigaste alternativet. Alla handlingar i ärendet finns tillgängliga i Bräcke kommuns förvaltningshus, alla som vill se handlingar eller diskutera ärendet är välkomna.

Att i media, i en valrörelse, sprida uppgifter som inte stämmer med verkligheten, samt kritisera tredje part som absolut inte har med valrörelsen att göra, är för mig oförståeligt.

Sven Åke Draxten (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel