Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ortnamn: Det svårtolkade Hara – eller inte

Verksamheter och personer i byn Hara omtalas i senmedeltida dokument i en omfattning som få andra byar i Jämtland. Bynamnet har haft en enhetlig stavning bortsett från några försök på 1500-talet att etablera bynamnet Hare enligt vanligt jämtländskt mönster för bebyggelsenamn.

Annons

I sin behandling av namnet Hara i Sunnebygden 1969 anser Bertil Flemström att namnet i första hand är sammansatt av hare och å, i andra hand sammansatt av harr och å och i tredje hand att det är en bildning av har som vanligtvis betyder ’stengrund’, ’stensamling, företrädesvis i sjö’. Tveksamheten kring den möjligheten grundar Flemström på att namn på har i övrigt inte finns så långt norrut och inte heller i Trøndelag. Som fjärde möjlighet ser han att namnet kan vara så gammalt att det kan ha avslipats till oigenkännlighet.

Det finns anledning att granska bedömningarna: De äldsta bebyggelsenamnen i storsjöbygden är inte sammansatta namn annat än i kultiska och anspråksfulla namn som Frösön, Norderön, Odensala och liknande. Namn sammansatta med hare eller harr från bosättningstid i storsjöbygden är alltför nymodiga och bagatellartade. En viktig sak är också att inga andra gamla bebyggelsenamn i storsjöbygden har förändrats till att bli oförståeliga. Flemström hade säkert studerat Allan Rostviks avhandling ”Har och harg” från 1967, där denne av okänd anledning inte tar med Hara. Rostvik anser till skillnad mot tidigare forskare att de två ordformerna har och harg har levt samtidigt varefter harg, horg, hårg, hör, hörjel och alla andra former i det germanska området har tagit över utom i Mellansverige och utefter Norrlandskusten. Med tiden har utvecklats lokala olika betydelser. Harg har fått en utbredd betydelse ’stensamling’, ’klippa’, häll’ medan har har gällt stensamling i vatten. Ett närliggande exempel är den steniga Härjån som har är grunden till namnen Härrö, Härjedalen och Lillhärdal. Stort intresse har knutits till har och harg, som av äldre tiders författare har ansetts betyda kultplats, eftersom sådana platser inbjöd till förkristen kultisk verksamhet. Rostvik avfärdar detta och anser att harg är ett naturbetecknande begrepp och att den kultiska betydelsen är sekundär och en litterär konstruktion. Svenskt ortnamnslexikon har däremot tagit upp den gamla bedömningen om ordets kultiska innehåll.

Varken Rostvik eller Flemström undersökte storsjöbygdens terrängförhållanden och Storsjöns farvatten. Stranden och det strandnära vattnet i Hara är oerhört steniga – som en lokal egenhet efter inlandsisens lämningar –, vilket måste varit en viktig iakttagelse i området för bosättningspionjärerna vid Storsjön. Det var bara där sjöförhållandena tillnärmelsevis liknade haren vid till exempel hälsingekusten och kunde göra skäl för beteckningen har.

De oerhörda stenmängderna i Hara har möjliggjort att man genom tiderna har kunnat bygga pirar, hamnar, bryggor och vågbrytare i en utsträckning som inte finns någon annanstans runt sjön; säkerligen innehåller dessa också bortforslad sten från de sjönära odlingsmarkerna. De sakliga förhållandena tyder på att Hara kan komma av har. Att ett namn med har finns vid Storsjön är möjligt genom att storsjöbygden hade tidig bosättning tillkommen under folkvandringstid med ålderdomliga bebyggelsenamn med utbredning inte bara västerifrån utan också söderifrån.

Hara kan vara en pluralform på samma sätt som Berga, Haga, Torpa, med tvåstavighetsaccent enligt ett vanligt svenskt läsuttal. Det jämtska uttalet av Hara, som låter ungefär som /hära/, kommer av att a påverkas av r och blir en vokal mellan a och ä, vilket är en jämtsk språkregel, som i orden hara (hare), fara, svara, kvarn, karl och alla andra.

Håkan Roos

Du kan skicka frågor om ortnamn till LT:s redaktion och få svar av Håkan Roos. Hör också av dig om du vill berätta om gamla och okända namn i dina hemtrakter. Mejla till personligt@ltz.se eller skriv brev till Länstidningen, Personligt, 831 89 Östersund.

Annons