Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fick sparken från pappagruppen

Carl Festin från Östersund fick sparken från landstingets pappagrupp efter att ha ifrågasatt ”könsmaktsordningen”.

Nu planerar han en rättslig process mot landstinget.

– Det strider mot grundlagen att man ska tvingas till en politisk åsikt och sedan straffas om man inte kan ställa upp på den, säger han.

Han menar att genusvetenskapen är ett vetenskapligt missbruk för att nå politiska mål.

Nu vill han alltså ha en rättslig prövning om genus är politik eller vetenskap.

– Är det politik har jag fått sparken för att jag inte vill bedriva politisk agitation inom landstingets regi.

Då hoppas han förstås på ett rejält skadestånd.

Carl Festin fick alltså sparken från pappagruppen förra året efter fem år.

– Jag var pappagruppledare i Torvalla sedan 2004. Här gjorde jag tillsammans med en barnmorska upp ett program med syfte att få till en bra dialog med föräldrarna.

Allt fungerade bra till landstinget i Jämtland bestämde sig för att ge samtliga anställda en genusutbildning.

Detta efter det att utredaren Ylva Elvin Nowak, fil dr i psykologi, utvecklingskonsult och författare till bland annat boken ”Att göra kön”, utrett pappagrupperna på landstingets uppdrag.

– Hon kom bland annat fram till att pappagrupperna saknade styrdokument och att vi var inkompetenta för uppdraget, säger Carl Festin.

Nu blev det utbildning. Som metod användes en aktionsforskningsansats där fokus ligger på självreflektion som syftar till att öka tydligheten om hur vi förhåller oss till män och kvinnor i vårt dagliga arbete.

Eftersom utbildningen pågick visades att allt kvinnligt var av sämre värde.

Han ser uppdelningen manligt och kvinnligt som ett resultat av evolution och kultur, snarare än en av männen konstruerad maktstruktur. Det har att göra med hans bakgrund som civilingenjör och naturvetare.

– Vi fick veta att det inte finns något kön vid födseln och att man senare kommer in i en maktstruktur där männen är överordnade kvinnorna.

– När jag ifrågasatte om kursledarna hade några vetenskapliga belägg för sina teorier fick jag beskedet att så hade riksdag och regering bestämt, säger han och menar att de har rätt om man ser till Carl Marx politiska doktrin görs till vetenskap.

Carl Festin blev efter kursdagen kallad till de ansvariga för kursverksamheten. De menade att han hade utövat ”könsmakt” under föreläsningen.

– De använde sig av en systematisk nedvärdering, alltså en beprövad metod där de i stället för att diskutera sakfrågan ägnade all möda åt att på olika sätt klanka ned på min person och mitt görande.

– Allt mynnade ut i att jag inte skulle fortsätta kursen eftersom jag inte tog den på allvar, jag hade helt enkelt andra värderingar.

Carl Festin anmälde händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som efter ett halvår bestämde sig för att inte ta upp frågan.

Nu förbereder alltså Festin att driva frågan rättsligt, expertvittne finns men det behövs fler, gärna internationella bedömare, innan stämningsansökan kan skrivas.

– Både kommuner och landsting har en jätteviktig uppgift i att driva frågan om jämställdhet där även frågan om könsmaktsordning ingår, säger landstingsrådet Robert Uitto.

– Ska det till en rättslig process skall inte debatten föras i tidningen.