Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fick inte gehör för överklagande om skolbeslut

Ragundas vänsterpartistiska kommunpolitiker Eija Dibba fick inte gehör hos förvaltningsrätten i Härnösand för sitt överklagande av Ragunda kommunfullmäktiges beslut om nedläggning av Borgvattnets skola.

Dock medger rätten att hon i sak hade rätt.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 juli 2009 att Borgvattnets förskola och skola ska läggas ned på grund av för få elever.
Eija Dibba överklagade beslutet då hon menar att valet av ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juli 2009 inte kan överensstämma med kommunallagens bestämmelser.
Ett extra fullmäktigesammanträde utlystes på grund av en akut situation i Borgvattnet uppkommit efter det tidigare beslutet i att skolverksamheten skulle bedrivas ytterligare några år framöver.
Efter det första beslutet flyttade flera elever från orten och elevantalet blev då så lågt att en fortsatt skolverksamhet i Borgvattnet inte kunde motiveras.
När mötet skulle äga rum var både ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande förhindrade att delta.
Elisabeth Yngström som var den ledamot som suttit längst tid i kommunfullmäktige öppnade sammanträdet och frågade fullmäktigeförsamlingen om förslag på ordförande för mötet där ledamoten Mårten Ulander enhälligt valdes.
Förvaltningsrätten finner i enlighet med Ragunda kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige att om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget fullgör den ledamot som har varit i fullmäktige längst tid ordförandens uppgifter.
Vid det aktuella sammanträdet var samtliga i presidiet förhindrade att delta.
Elisabeth Yngström som är ålderspresident öppnade sammanträdet.
Därefter valdes en annan ledamot till ordförande för sammanträdet.
Enligt arbetsordningen är det ålderspresidenten som ska fullgöra ordförandens uppgifter och det finns inte stöd i arbetsordningen för att utse en tillfällig ordförande.
Beslutet har därmed enligt förvaltningsrätten inte tillkommit i laga ordning.
Det har dock inte framkommit att detta fel skulle ha påverkat ärendets utgång och rätten finner därför att beslutet inte ska upphävas på grund av detta.