Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Felaktig läkemedelsanvändning är ett trippelproblem

Hur många människor i Sverige drabbas av problem, sjuklighet eller död som orsakas av felaktig läkemedelsanvändning och varför?

Det finns inget tillförlitligt svar. Hur stora är kostnaderna för felaktig läkeme delsanvändning ur ett sam hällsekonomiskt p erspektiv? Sanningen är den att ingen vet det exakta svaret på den här frågan heller.

Bara detta faktum, att det inte finns några säkra svar, leder till att det är svårt att föra en seriös debatt kring dessa viktiga frågor.

Det finns därför också en stor osäkerhet kring vilka åtgärder som bör vidtas för att minska kostnader och lidande.

Kostnader orsakade av felaktig läkemedelsanvändning är en fråga som Alliansregeringen blundar för Detta medan Miljöpartiet vill inrätta en kommission för läkemedelssäkerhet. En kommission som ska utreda kostnader och förekomst av problem och sjuklighet som beror på felaktig läkemedelsanvändning.

Felaktig läkemedelsanvändning är ett trippelproblem. Utöver det rent medicinska problemet, så är det även ett stort samhällsekonomiskt- och folkhälsopolitiskt problem. 

Begreppet felaktig läkemedelsanvändning omfattar bland annat över- och underanvändning av läkeme- del, förskrivning av felaktiga läkemedel, oönskade interaktioner mellan olika läkemedel samt biverkningar och läkemedelsberoende. Läkemedel används ofta för livsstils- problem som skulle kunna åtgärdas med livsstilsförändring.

Det finns ett anta l svenska mindre studier som visar att det kanske är mycket som 10 till 20 procent av alla inläggningar sjukhus som beror på felaktig läkemedelsanvändning. Det innebär 12 0 000 till 24 0 000 personer varje år. Enligt en studie från Folkhälsoinstitutet finns det omkring 25 0 000 personer som är beroende av narkotikaklassade läkemedel.

Amerikanska studier pekar på att de samhällsekonomiska kostnaderna av felaktig läkemedelsanvändning kanske är lika stora som den totala läkemedelsnotan. Om vi har samma situation i Sverige, vilket inte är helt osannolikt, skulle det röra sig om kostnader på 20–30 miljarder kronor per år. Även om studierna inte är exakta eller fullständiga så indikerar de att felaktig läkemedelsanvändning är ett stort samhällsekonomiskt-, folkhälsopolitiskt- och medicinskt problem.

Vid sidan av en kommission för läkemedelssäkerhet har Miljöpartiet ytterligare ett antal åtgärder för förbättrad läkemedelsanvändning;

fristående brukarstyrd konsumentorganisation för läkemedelsfrågor,

fungerande biverkningsrapportering,

införande av Lex Gulli, en skyldighet att anmäla misstanke om felaktig läkemedelsanvändning som lett till läkemedelsvanvård.

Sverige är i akut behov av en ansvarsfull, lösningsfokuserad och modern politik – för hälsa, miljö och ekonomisk trygghet.

Rösta på Miljöpartiet som tar tag i de verkliga problemen!

Anna Hildebrand (MP)

landstingsråd med ansvar för folkhälsa, miljö och energi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel