Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fästingarna är i Härjedalen för att stanna

Det finns fästingar i Härjedalen och de övervintrar här. De finns främst runt Svegssjön och i älvdalarna. De senaste 20 åren har drygt 30 fästingar skickats in från Härjedalen till Uppsala universitet. Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi, vid Uppsla universitet svarar på våra frågor om fästingar. 

Finns det fästingar i Härjedalen?

– Ja. Allt tyder på att Ixodes ricinus är här för att stanna, men det tar tid, många decennier, innan de blir många. De gynnas av att det blir varmare och fuktigare. 

Var finns fästingarna?

– De finns framför allt runt Svegssjön och i älvdalarna. De fynd vi har fått in kommer från Svegsområdet och Hede. När 2100-talet börjar räknar vi med att de finns i hela Sverige utom i fjällen. 

Övervintrar färstingarna i Härjedalen?

– Tack vare distriktsveterinären i Hede har vi fått in fästingar flera år i rad från samma ställen. Det tyder på att de finns här permanent. Fästingarna är beroende av vegetationsperiodens längd; det måste vara minst plus 5 grader i medeltemperatur under dygnet för att de ska kunna suga blod, para sig och fästa på värddjur. Ju fler dygn med den temperaturen, desto fler fästingar.

När kom fästingarna hit och hur?

– De har följt med rådjuren, som har spelat en stor roll för fästingens invasion i Norrland. Den inleddes på 1980-talet och toppade i början av 1990-talet när det fanns mellan en och två miljoner rådjur i landet. 

Hur får fästingarna de bakterier eller virus de bär på?

– Vissa kan föras över från honan till avkomman eller så får de dem av värddjur som de suger blod från. Fästingar som sprider smittor är oftast 1,5 millimeter långa nymfer som är 2-4 år gamla. 

Bär fästingarna i Härjedalen på zoonoser, sjukdomar som kan överföras från djur till människan?

– Vi har inte undersökt det men vi vet att där det finns fästingar, finns det så gott som alltid åtminstone några fästingburna mikrober, bland andra borreliabakterier. Spridningen är beroende av att det finns många fästingar samt små och stora däggdjur som kan vara värddjur. Fästinglarver och -nymfer kräver värddjur i storlek med möss och vuxna fästingar värddjur i storlek med hare eller rådjur. 

Vilka zoonoser bär fästingar på?

– Det finns åtminstone sju borreliaarter i Sverige. Om en ordentlig undersökning gjordes skulle antagligen fler upptäckas. I Europa känner vi till ett 20-tal olika mikroorganismer hos den vanliga fästingarten vilka framkallar sjukdom hos människan. 

Har någon människa blivit smittad med till exempel borrelia eller TBE i Härjedalen?

– Det finns, så vitt jag känner till, inga kända fall bland människor som smittats i Härjedalen men enstaka fall av TBE från Dalarna och Norrlandskusten. I genomsnitt för Norrland är 10 procent av fästingarna bärare av borreliabakterier, i Mälardalen dubbelt så många. De senaste 16 åren har utbredningsområdet för fästingar ökat mest i Norrland; från 12,5 procent av ytan till 27 procent. 

Hur farligt är det att få ett fästingbett?

– Överdriv inte riskerna. Ta bort fästingen snabbt, ju längre den sitter desto större är risken. Inspektera kroppen – hela kroppen. De kan sitta var som helst; i håret, i skrevet, bakom öronen. Borrelia går att bota. TBE kräver vaccin men är sällsynt, det förekommer bara 200-300 fall per år i landet. 

Vad har fästingar för funktion i naturen?

– De driver på evolutionen. De sprider infektioner och bidrar till att andra arter varierar i antal. Spindlar, olika rovskalbaggar, näbbmöss, och fåglar som vistas på marken äter fästingar. Det finns en parasitstekel som är helt beroende av fästingar. Jämför med stickmyggor som är våra främsta väktare av orörd natur; de håller fjällen fria från turister när fjällugglor, järvar och fjällrävar har ungar och behöver vara i fred.