Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fastighetsägare kritiska till planer i Tänndalen

Många markägare i Tänndalen är mycket kritiska till översiktsplanen över Tänndalen som nu ska klubbas igenom nästa vecka i kommunfullmäktige.

17 skrivelser har inkommit efter den två månader långa utställningen av Översiktsplanen över Tänndalen som Kommunfullmäktige ska besluta om den 9 juni. De flesta är starkt kritiska till den exploatering som kommunen vill göra och flera markägare berättar att de inte fått någon information hem i brevlådan om planerna. Flera markägare bor inte i kommunen och läser därför inte lokaltidningarna där kommunen har annonserat om detta.

Flera fastighetsägare har kommit med synpunkter på planen. Bland annat är det nio fastighetsägare som har gått i hop i en skrivelse.

De skriver:

– Vi som bor inom och i närheten av område ”BG 5” har valt denna sida av Tänndalen just för att vi värdesätter närheten till denna värdefulla och exotiska fjällnatur och vill kunna leva lite enkelt och jordnära utan grannar och biltrafik inpå knuten. Alla kände sig trygga i planen som fastställdes någon gång på 70-talet som beskriver att området är avsatt för rörligt friluftsliv, därmed kommer ingen ytterligare bebyggelse beviljas. (Nordic Ski Center går genom området, renbetesmark och jaktmarker inpå knuten)

– Den andra sidan av dalen tycker vi har bebyggts för mycket, liknar mer ett ordinärt bostadsområde. Om vårt område skalla exploateras enligt planen så försvinner avkopplingen och rofylldheten när vi vistas i området.

Om ”marknaden” trots allt kräver en exploatering föreslår de att man ska planera färre hus, en gemensam parkering nära stora vägen och att sommarvägar dras i utkanten av området.

Två fastighetssägare har under de tre senaste åren försökt få möjlighet att köpa loss den mark som deras vattenbrunn ligger på utan någon som helst respons av kommunen trots upprepade påstötningar.

Fyra fastighetsägare framhåller att det behövs fler leder upp till fjället både sommar och vinter.

Skarvrusäterns Samfällighetsförening i Tänndalen skriver:

– Den kraftiga exploateringen kommer att förändra hela Tänndalen i en som vi anser det mycket oönskad riktning. Vi ser en mycket stor risk med sönderexploatering av Tänndalen i stil men vad som redan skett i Åres och Sälens omgivningar. Det är just den uppleva småskaligheten, i samklang med fjällmiljöns höga kvaliteter i Tänndalen, som lockade hit oss som gäster och turister från början - detta är något unikt som vi anser att kommunens planering bör vara mycket aktsam om och ta till vara, vilket enligt vår bedömning alltså inte sker i det nuvarande planförslaget.

Fjällripans samfällighetsför ening motsätter sig bestämt att skidstadion ska byggas nära kalfjället.

Översiktsplanen har gått igenom både Kommunstyrelsen och Kommunledningsutskottet och där har man inga synpunkter alls.

– Vi har inga synpunkter och föreslår Kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.

Vad säger ni om alla kommentarer från markägare som kommit in efter att planen ställts ut?

– En del har vi tillmötesgått, andra inte, säger Gottfrid Jonsson, kommunalråd, och ordförande i KS och KLU, som inte kunde säga mer än så då han satt i ett möte under tisdagseftermiddagen.

Länsstyrelsen har granskat översiktplanen och tycker att planen ger en tydig och begriplig bild av kommunens intentioner och överväganden. Vissa aspekter bör dock utredas/kompletteras vidare, anser de. Det gäller framför allt att beskriva grunder och konsekvenser av utpekandet av LIS området (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) vid Hamra alpina byar och att närmare överväga om detaljplanekrav gäller för områden för nya skidbackar.

Den 17 oktober 2009 hölls ett samrådsmöte på bygdegården i Tänndalen med kring 60 deltagare. Under den första samrådstiden inkom det 45 yttranden, dessa skrevs in i Översiktsplanen som ställdes ut mellan 17 mars och 17 maj i år. De senaste 17 skrivelserna har kommunen alltså inte kommenterat utan går direkt till kommunfullmäktige för beslut.