Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Få politiker är egna företagare

På LT debatt den 31 maj skriver riksdagsledamot Lars-Axel Nordell (KD, Örebro län) och riksdagskandidat Anne Catrine Hedman (KD, Jämtlands län) att företagande är grunden för välfärden. I samma artikel konstaterar Nordell och Hedman att väldigt få svenskar väljer att ta steget att bli företagare och att politikerna måste göra vad de kan för att underlätta företagsklimatet.

Två förklaringar som nämns i artikeln till varför så få svenskar väljer att starta företag är samhällets attityder och den faktiska politiken. Undertecknad instämmer i Nordell och Hedmans syn på företagandets betydelse för välfärden och den situation som beskrivs, men en viktig fråga som debattörerna inledningsvis i sin artikel konstaterar, men sedan förbiser, är att politiker och företagare inte alltid delar samma bild av verkligheten.

En bidragande orsak till detta är underrepresentationen av egna företagare bland riksdagsledamöterna. För att den politiska retoriken om satsningar på småföretagarna skall bli trovärdig måste riksdagspartierna, i olika utsträckning, öka representationen av egna företagare i beslutsfattande församlingar inte minst i Sveriges Riksdag.

Efter valen 2002 och 2006 hade endast 10 respektive 11 procent av samtliga riksdagsledamöter (inklusive statsrådens ersättare) arbetat som egna företagare innan de valdes in i Riksdagen.

För Jämtlands del är representationen av egna företagare och utvecklingen något mer positiv. Tretton respektive 20 procent av ledamöterna hade eget företagande som yrkesbakgrund 2002 och 2006.

I Örebro län däremot ger genomgången av yrkesbakgrunden en trist läsning ur ett företagarperspektiv. Inte en enda riksdagsledamot, från något parti, hade arbetat som egen företagare innan de blev invald till Riksdagen; varken efter valet 2002 eller 2006.

Det finns säkert många förklaringar till varför företagare och politiker inte delar samma verklighet, men jag menar att situationen i Örebro län som ett exempel är en starkt bidragande orsak till detta. Fler egna företagare bland riksdagens ledamöter skulle skapa bättre förutsättningar för företagare och politiker att dels dela samma bild av verkligheten, dels tala samma språk.

Samtidigt som det saknas egna företagare bland riksdagsledamöterna i Örebro län finns en överrepresentation av offentligt anställda, heltidspolitiker, ombudsmän och rörelseanställda – den så kallade politiska sektorn (eller tärande delen i samhället (läs vår välfärd) och i hög utsträckning är beroende av offentliga medel för sin verksamhet). I det sammanhanget får man inte glömma bort att det är framgångsrika småföretag och vårt näringsliv som skapar förutsättningarna för att behålla eller till och med förbättra vår välfärd.

Bryter vi statistiken på ett annat sätt och tittar på yrkesfördelningen bland Kristdemokraternas riksdagsledamöter 1994/95, 1998/99, 2002/03 samt 2006/07 framgår att andelen ledamöter från den politiska sektorn var 67, 59, 57 samt 61 procent. Höga siffror kan tyckas, men värt att notera är dock att Kristdemokraterna inte på något sätt är sämst i klassen tvärt om.

Trots en hög andel av ledamöter från politisk sektor så ligger Kristdemokraternas andel, med undantag 1994/95, under den genomsnittliga andelen av ledamöter i Riksdagen från politisk sektor.

Från 1994/95 har Kristdemokraterna också en positiv utveckling vad gäller att minska andelen ledamöter från den politiska sektorn något som andra partier framför allt inom den röd/gröna oppositionen måste eftersträva för att öka trovärdigheten i respektive eller gemensamma småföretagarpolitik.

I rapporten Växtkraft 172 insatser och områden som främjar jobb och företagsamhet i hela landet redogör regeringen för de första nödvändiga stegen för att skapa ett företagsklimat i världsklass.

Dessa steg är naturligtvis välkomna, men det fortsatta arbetet med samma syfte måste inriktas på att minska andelen ledamöter från den politiska sektorn och öka andelen egna företagare och privatanställda. Ett stort ansvar som både ligger på sittande regering, oppositionen, näringslivets organisationer samt inte minst företagarna själva.

Eskil Engnér

Pol. Mag. Eskil Engnér är född 1965 och uppvuxen i Järpen, Åre kommun. Engnér har för olika uppdragsgivare i anslutning till riksdagsvalen sedan 1988 undersökt yrkesmässig bakgrund hos innevarande riksdagsledamöter samt valbara riksdagskandidater. Under drygt två decennier har Engnér genomfört sju rapporter i serien Politikers yrken.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel