Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ett län fyllt av kultur

Ur ett samhällsperspektiv betyder kulturen att demokratin stärks när det fria och kreativa skapandet får utrymme och ger chans till lärande.

För vår region leder kultur, skapande och hantverk dessutom till ökad sysselsättning och attraktionskraft och genom det attraheras besökare och inflyttare till länet och det skapas arbetstillfällen.

Kulturen kan ses ur olika perspektiv, där kraften som regional utvecklare bara är den ena viktiga sidan och kulturens egna kraft är en annan viktig del.

Den senare delen kan betyda att kulturen också kan göra oss till bättre människor, få oss att förstå sammanhang och stämningslägen. Därmed kan kulturen också driva ett samhälles utveckling framåt.

Kulturen kan också väcka, reta, uppmärksamma, fokusera och skapa nödvändiga debatter i vårt samhälle.

Egentligen blir kulturen då en viktig del i hela demokratins utveckling - något av en del i infrastrukturen för demokratin.

När näringsidkare och utövare inom kultur och hantverk dessutom deltar som synliga utövare inom området i vår region, bidrar de också till att visa vägen för de barn och unga som aktivt vill delta i det kulturella utövandet.

Vår region skall bli känd som den del av landet där unga vågar och kan satsa på en framtid inom just kultur, hantverk och mathantverk. Allt för ofta är det utbildningsval inom dessa områden som får föräldrar och skola att tveka inför risken av arbetslöshet.

Med hjälp av egna kulturmentorer skulle unga människor som finns i studier på kulturens område kunna stärkas i sitt framtida yrkesval genom stöd, idéer och samtal med redan kunniga kulturarbetare.

Kulturens och hantverkets krafter är betydande för vår region och därför är det ett viktigt ansvar för de offentliga krafterna att skapa goda förutsättningar för dess växande.

Men, konst och kultur har som syfte att utmana våra mentala bilder, att vända upp och ner på invanda begrepp och föreställningar, att få oss att tänka tvärtom.

Politikens uppgift måste därför vara att säkerställa vissa grundläggande byggstenar i ett samhälle för att bibehålla och utveckla kulturens egenvärde. Det är först då som den kan användas i övrig politik och bli till nytta för något mer än egenvärdet.

Utgångspunkten i politiken måste först vara att just stötta kulturens egenvärde och ge skapandet frihet, utrymme och stöd. I den uppgiften ryms också ansvaret för en grund av fasta ensembler som ofta blir debatterad, men som enligt mig är en grundförutsättning också för det fria utövandet.

I ljuset av allt det som i debatten och politiken oftast innefattas i regional utveckling kan kulturen vara en verklig drivkraft, men först efter att utrymmet för dess egenvärde säkrats.

Kultur och kreativa näringar är krafter för såväl individens som samhällets utveckling och är dessutom en viktig del i besöksnäringens tillväxt.

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud ökar kommunernas förmåga att dra till sig människor och därmed företag från omvärlden.

En tydligare kulturpolitik på det nationella planet är nödvändigt, men också en mer solidarisk fördelning av medlen till de delar av landet som inte klarar alla grundförutsättningar själva.

I den regionala politiken måste kulturen ges en naturlig plats som tydliggör dess vikt.

Region Jämtland Härjedalen vill och kan!

Robert Uitto (S)

Regionråd, Ordf i Region Jämtland

v. Ordförande i Landstingsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel