Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ensammas villkor

Replik till Vänsterpartiets artikel i LT:s webtidning 27 mars. Den viktigaste grunden för att ge fler ensamstående föräldrar bättre ekonomiska förutsättningar är en politik som ger möjligheten till jobb och egen försörjning. För en ensamstående förälder är jobbet så mycket mer än bara försörjning, det är också en gemenskap med andra vuxna. Gemenskap och att vara behövd är två viktiga områden för en god hälsa. De tre vänsterpartister som skrivit artikeln saknar trovärdighet eftersom de dels vill minska arbetstiden till 30 timmar i veckan och vill ta bort RUT, där många ensamstående arbetar, främst kvinnor. De vill ta bort de privata alternativen inom vård, skola och omsorg där också många ensamstående föräldrar arbetar. Det är att ta bort incitamenten för att arbeta och istället öka bidragen. Med vänsterns politik låser man in mammor och pappor i ett bidragssystem som gör det ännu svårare att lämna fattigdomsfällan.

Till Svensson, Andersson och Johansson samtliga från Vänsterpartiet vill jag säga att en ansvarsfull familjepolitik är mer än bara underhållsstöd. Under perioden 1998 fram till 2012 har de flesta hushåll ekonomiskt sett fått de bättre, trots den ekonomiska nedgång som tog sin början 2008. Högre sysselsättning och sänkta inkomstskatter från och med 2007 är den främsta förklaringen till ökade disponibla inkomster. Vår ekonomiska familjepolitik är av stor betydelse för många barnhushåll. Fördelningspolitiken har därför en tydlig fördelningsprofil vilket innebär att en högre andel av de behovsprövade bidragen, 52 procent betalas ut till de hushåll, 20 procent med lägst inkomster.

Höjningen av bostadsbidraget i januari 2014 i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn innebar en höjning med 200 kronor till 1 500 kronor/månad för ett barn, med 250 kronor till

2 000 kronor/månad för två barn och med 300 kronor till 2 650 kronor/månad för tre eller fler barn. År 2012 satsade regeringen 1,2 miljarder kronor på att höja bostadsbidraget. Höjningen av bostadsbidraget är riktad så att de som är mest ekonomiskt utsatta ska nås av höjningen som motsvarar i genomsnitt 750 kronor per månad. Grundnivån i föräldraförsäkringen höjdes från 180 kronor till 225 kronor per dag 2013.

Vi har en väl utbyggd barnomsorg som möjliggör för både kvinnor och män att arbeta, även för de föräldrar som arbetar obekväma arbetstider så som nattetid. Eftersom vi ser att behovet är fortsatt stort har regeringen satsat 108 miljoner kronor de kommande fyra åren för att kommunerna ska kunna bygga ut barnomsorgen på kvällar, nätter och helger.

Alliansens mål är att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard samt ökad valfrihet och stärkt makt över den egna livssituationen för alla barnfamiljer oavsett om man lever som ensamstående eller tillsammans som föräldrar.

Gunilla Nordgren (M), Riksdagsledamot i södra Skåne, Ledamot i socialförsäkringsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel