Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En musikalisk kraftsamling med uruppförande i Stora kyrkan

/
  • Jenny Michaneks

Annons

Med anledning av Stora kyrkans i Östersund 75-årsjubileum i år och mer aktuellt med anledning av den pågående stora flyktingkrisen i världen – som naturligtvis även berör Östersunds och många andra församlingar runt om i länet – gjordes det under den första adventshelgen en manifestation i solidaritetens tecken för de många tusentals människor som nu tvingas lämna sina hemländer på grund av krig och förföljelser.

I Östersunds församling tog det sig uttryck i en musikalisk kraftsamling under fyra kvällar i Stora kyrkan med deltagande av församlingens musiker, körer och solister. Med upptakt på torsdagskvällen under medverkan av församlingens musiker med "Där finns ro" fortsatte man på fredagen med ett uruppförande av den musikaliskt mångsidigt verksamma Jenny Michaneks musikverk kallat "En gåtfull spegelbild". Jenny Michanek har här låtit sig inspireras av Hilding Linnqvists välbekanta altartavla i Stora kyrkan och skapat ett lika stämningsrikt som uttrycksfullt verk med såväl körpartier och orgelsolon som recitation och även dans.

Med utgångspunkt från enskilda partier i Hilding Linnqvists altartavla har Jenny Michanek tagit fasta på kampen mellan det goda och det onda i vår värld och inom varje människa, och det formar hon till en berättelse, där hoppfullheten och tron på kärlekens och livets kraft segrar över uppgivenheten.

Resultatet blir en föreställning med inneboende dramatik och en dynamik förmedlad av såväl den 22 personer starka Motettkören och recitatören Lars-Åke Wikström som folkdansare och organisten Helena Holmlund i känslomässigt illustrativa solopartier.

Jenny Michaneks musikverk, som inleds med ett förfärat skrik utmynnar i ett förtröstansfullt credo om det godas seger, om ljuset som övervinner mörkret: "Kärleken gror, hoppet slår rot/Död blir till liv/Natt blir till dag" heter det i texten som skrivits av Jenny Michanek och Lars-Åke Wikström.

"Men då krävs det att våga dig ett språng ut i det okända. Livet är en dans och du är uppbjuden" heter det vidare i den symbolladdade texten när dansarna Els-Mari Frisk och Per-Olof Pettersson dansar ut från koret genom kyrkans mittgång.

Så blir Jenny Michaneks verk "En gåtfull spegelbild" – en aktuell pendang till Oskar Lindbergs kantat 1940 med anledning av Stora kyrkans invigning – ett symbolladdat musikteaterdansverk, som tolkar Hilding Linnqvists 75 år gamla altartavla med direkt anspelning på händelser i vår nutid.

Konsertarrangemanget "I flyktens tecken" fortsatte på lördagskvällen med Motettkörens under ledning av Nicklas Strandberg framförande av Lars-Erik Larssons "Förklädd Gud" och med Lars-Åke Wikström som recitatör av Hjalmar Gullbergs dikt. Särskilda gäster var i mellanpartierna Rojda Sahin och Johan Moberg, som intervjuades och framförde kurdiska sånger.

Vid avslutningskonserten på söndagskvällen medverkade Oratoriekören och organisterna Helena Hedlund och Svetla Tsvetkova med musik av bland annat Arvo Pärt.

Annons