Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

En bra stad som kan bli ännu bättre

Allians för Östersund vill att Östersunds kommun ska vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vår kommun ska vara känd för att ha en god äldreomsorg, bra skolor och förskolor samt ett bra utbud av varor och tjänster.

Kommunen består av såväl stad som landsbygd, något som gör att människor väljer att bo kvar och fler vill flytta och bosätta sig i vår kommun! Östersunds kommun ska vara navet som står för utveckling och tillväxt i hela länet.

Östersund är en av Sveriges rikaste kommuner och anledningen till detta är breda överenskommelser i stora ekonomiska frågor. Men även ökade intäkter, 165 miljoner kr genom skatteutjämning och 100 miljoner kr i LSS-utjämning från 2006, när alliansregeringen tillträdde, har haft betydelse, liksom våra välskötta kommunala bolag.

De totala statsbidragen till kommunen har nästan fördubblats sedan 2006. De två senaste åren har även inneburit stora återbetalningar från AFA försäkring. Totalt nära 100 miljoner kr har kommunen återfått, på grund av alliansregeringens framgångsrika arbete med att minska antalet människor beroende av sjukförsäkring/sjukpension.

För att kommunen även fortsättningsvis ska vara en attraktiv kommun krävs det en offensiv politik med satsningarna som utvecklar vård, skola och omsorg. Vid sidan av kärnverksamheterna krävs förutsättningar för att kommunen i samverkan med näringslivet ska kunna utveckla kultur, fritid och besöksnäringen med aktiviteter året runt.

För att lyckas med detta är det en förutsättning att företag har rättvisa spelregler. Detta förutsätter affärsmässiga upphandlingar. Men även att exempelvis fastighetsägare behandlas rättvist och att inte kommunen ger sig själv som mark/fastighetsägare bättre villkor för exploatering än andra.

För oss är det viktigt med skolor i närområdet och en skolpolitik som inriktar sig på att skapa de bästa pedagogiska förutsättningarna för att förbättra resultaten i skolan. Skolplaneringen ska präglas av långsiktighet och utarbetas i samklang med övrig kommunal planering exempelvis inom bostadsplanering. Regeringens intentioner med karriärtjänster i skolan måste blir verklighet.

Medborgarna i Östersunds kommun ska känna trygghet av att bo i en kommun med socialt ansvar för alla individer och en kommun som de längtar efter att komma hem till. För oss är det viktigaste att medborgarna har en trygg och säker vård, de ska ha möjlighet att kunna välja utifrån sina egna behov, önskemål och förutsättningar.

Vi vill återinföra den avskaffade Fältarbetsgruppen och se till att det bedrivs ett uppsökande och förebyggande socialt arbete ute bland ungdomar, även kvälls/nattetid.

Det är viktigt att anställda inom vård- omsorg får möjlighet till kompetensutveckling och kan påverka sin egen arbetssituation.

Vi vill att Östersund ska vara en vacker, trygg och säker kommun att bo och färdas i. Det måste finnas bra bostäder i områden där människor vill bo i en vacker miljö, med rent vatten och en ren luft. Erfarenheterna av cryptosporidiumutbrottet innebär nödvändiga investeringar, för att säkra ett rent och friskt vatten.

Det är en brist på mindre lägenheter i centrala lägen, vilka ofta efterfrågas av ungdomar. I centrum finns många tomma kontor som kan byggas om till mindre ungdomslägenheter.

Vårt förslag att det i city ska vara gratis parkering vardagar efter kl 16 och helt fritt lördagar har flera gånger röstats ned. Det är ett förslag som kan för underlätta för centrumhandeln och ge konkurrensneutralitet mot extern handel.

Östersund som är den enda staden i länet ska självklart vara en aktör i ett lokalt omhändertagande av vårt matavfall och slam. Vi är helt emot planerna på att frakta denna resurs till en stor biogasfabrik vid kusten. Kommunala pengar till en sådan anläggning kan bli ett stort risktagande.

Vi tror att om människor ska flytta in, bo kvar och växa som människor krävs ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud. Östersund är mycket mer än mat- och vinterstaden, med många duktiga utövare inom kulturens olika sektorer, oavsett årstid.

Östersund har liksom många andra kommuner problem med integration av våra nya medborgare. Vi anser att integration är en förutsättning för tillväxt och vi tror att exempelvis ett faddersystem skulle kunna vara en framgångsfaktor. Det viktiga är att de nya medborgarna snabbt lär sig språket och kommer in i arbete eller studier. Vi måste också bli bättre på att snabbare validera utländska utbildningar.

Kommunen är den största arbetsgivaren i Jämtlands län. Östersunds kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare som ska utveckla alla anställda, det ska vara högt i tak och finnas möjligheter till att göra karriär. Kommunen ska medverka om de anställda vill starta eget inom exempelvis sitt yrkesområde. Vi jobbade hårt för att se till att omsorgspersonalen fick fria arbetskläder. Det är självklart att även förskolepersonal får fria arbetskläder.

Vi prioriterar investeringar i välfärdens kärna. Däremot är vi helt emot att kommunen med 35-40 miljoner i skattepengar flytta en populär och fullt fungerande förskola – Mosippan på Körfältet. Detta för att en dansk fastighetsexploatör vill komma över tomten. Vi är inte emot ökad handel men den ska tillkomma utan kommunala bidrag med skattepengar och den ska ske med rättvisa mellan olika fastighetsägare.

Vi anser att det är oansvarigt att först peka ut en skola (Ångsta skola) som föremål för fastighetsunderhåll eller avveckling och sedan inte samtidigt åtgärda detta. Vi föreslår att 10 miljoner kr läggs till underhåll av skolan i Ångsta 2015 och samma summa satsas i Ope Skola redan 2014.

Ängsmoskolan ska behålla sitt högstadium, annars finns risk att även fritidsgården i Ängsmon försvinner

Vi är emot att kommunen går in i en biogasfabrik vid kusten. En total investering på 250 milj kr som kan bli ett stort risktagande. Vi ser vår kompost och slam som en resurs som kan vara en del i ett lokalt omhändertagande.

Vi anser att det är viktigare att se till att den av Göran Persson stoppade ombyggnationen av E14 delen Brunflo-Pilgrimstad snarast utförs. Förbifart Brunflo kräver en fördjupad analys och medborgardialog.

Pär Jönsson (M), Pär Löfstrand (FP), Emanuel Sandberg (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel