Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dragkamp om ansvaret för det vilda djurlivet

Regeringens utredare är inte nöjd med Naturvårdsverket i viltvårdsfrågorna. Nu vill han ha en ny myndighet som sköter dem i stället. Ett beslut kan komma redan under våren.

Annons

Kritiken som föranleder förslaget om den nya myndigheten kommer främst från intresseorganisationer som har sin utgångspunkt bland markägare och jägare. Där anses att Naturvårdsverket har spelat ut sin roll då myndigheten inte lyckats målväxla från bevarandet av olika arter till nyttjandet av desamma.

Från motsatt håll, däribland från Naturskyddsföreningen, kritiseras förslaget om att frånta Naturvårdsverket viltvårds- och jaktansvaret. Här är det en oro om att en ny myndighet skulle ta mindre hänsyn till bevarandet av biologisk mångfald som kommer i dagen.

Håkan Larsson (C), som bor på Rödön, fick uppdraget av regeringen att utreda landets föråldrade jaktlagstiftning. Uppdraget tog sin början för ett år sedan. Ett delbetänkande om den nya viltvårdsmyndigheten kom ut i oktober förra året och är just nu på remissrunda hos berörda myndigheter.

– Efter att ha lyssnat på olika myndigheter, organisationer och synpunkter utan förutfattade meningar, kom vi fram till att det behövs en nystart i de här frågorna, säger Håkan Larsson, (C). Det finns i dag en del problem kring de här frågorna så vi drog slutsatsen att det vore bra att ha en särskild, flexibel myndighet som jobbar med jakt och viltförvaltning.

På arenan för dragkampen om det vilda djurlivet syns en tydlig konfliktlinje. En linje som utgörs av två diametralt motsatta sätt att se på naturen och djuren. Från markägar- och jägarorganisationer ses viltstammarna som en naturresurs som kan förvaltas och brukas. Medan från naturskyddsintressena ses viltstammarna som ett egenvärde i ett fungerande ekosystem.

De senare anser att Naturvårdsverket, där ansvaret ligger i dag, har bäst förutsättningar att främja viltet. De förstnämnda intressena stödjer utredningen och vill ha en ny myndighet som ger utgångspunkt för en nystart i viltförvaltningen.

Som ett andra alternativ föreslår Håkan Larsson i betänkandet att ansvaret för frågorna ligger på Naturvårdsverket men under förutsättning att verket förmår utveckla en proaktiv och adaptiv förvaltning.

Naturvårdsverket är kritiska till Håkan Larssons förslag om en ny myndighet.

"Jakt- och viltfrågorna är tätt sammankopplade med en rad andra frågeställningar vilka involverar många olika aktörer. Det är en speciell utmaning att bedriva en sådan verksamhet inom ett område där det finns stora motstående intressen i samhället", skriver Naturvårdsverkets ställföreträdande generaldirektör Kerstin Cederlöf, i ett särskilt yttrande med anledning av betänkandet.

Enligt utredningen så skulle en ny viltmyndighet bestå av 25-35 helårstjänster. Östersund föreslås i utredningen som placeringsort för myndigheten.

Senast den 31 januari ska de olika remissinstanserna ha svarat på delbetänkandet. Om en ny myndighet ska hinna bli verklighet innan valet så måste regeringen ha en proposition klar till i mars 2014.