Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Djurskyddet är eftersatt i hela landet

När länsstyrelserna tog över ansvaret för djurskyddstillsynen från kommunerna sjönk antalet tillsynskontroller drastiskt.

Annons

Djurskyddet Sveriges undersökning visar att länsstyrelserna behöver anställa ytterligare 140 djurskyddshandläggare för att säkerställa ett gott djurskydd. Djurskyddet har överlämnat drygt 7 000 namnunderskrifter till finansministern med krav på mer pengar till djurskyddskontrollerna!

När riksdagen beslutade att länsstyrelserna skulle ta över kommunernas ansvar för kontroller av djurskyddet från och med januari 2009 var förhoppningen att kontrollerna skulle bli effektivare och mer likvärdiga i hela landet. Djurskyddet Sverige var positiv till att ansvaret överfördes från kommunerna till länsstyrelserna eftersom kommunernas arbete var mycket ojämnt och i vissa fall var det svårt för inspektörerna att göra oberoende granskningar av personer man kanske kände eller som kommunen var ekonomiskt beroende av.

Verkligheten har dock blivit att antalet planerade kontroller minskat drastiskt. Orsaken till detta är att flera tjänster försvann i överflyttningen och omstruktureringen. Samma arbete skulle utföras med mindre resurser. Resultatet blev att planerade kontroller fick stå tillbaka för akuta ingripanden.

Den ideella organisationen Djurskyddet Sverige har genomfört en enkätundersökning där samtliga länsstyrelser fått besvara frågor om omstruktureringen. Nästan samtliga ser ett behov av fler djurskyddshandläggare. Fler djurskyddshandläggare innebär fler utförda kontroller, vilket naturligtvis är önskvärt. Jag tror att vi skulle uppnå en bättre djurhållning med fler handläggare, skriver till exempel länsstyrelsen i Västernorrland.

Så gott som inget av länen har hunnit med så många planerade kontroller som de ansåg var önskvärt. Till exempel hann Stockholms län bara 22 planerade kontroller av önskvärda 500, Blekinge län hann inte med någon kontroll alls, trots att det var önskvärt att genomföra 300 stycken, Södermanlands län hann med 20 kontroller av 300 och så vidare.

Orsaken till de uteblivna kontrollerna är i de flesta fall att arbetstiden ägnas åt akuta anmälningsärenden. Den mesta tiden ägnas åt anmälningsärenden och det är svårt att finna tid för normalkontroller, skriver till exempel länsstyrelsen i Västerbotten. Andra orsaker är sjukskrivningar, föräldraledigheter och generell underbemanning.

Länsstyrelserna uppger att de totalt behöver ytterligare 140 djurskyddshandläggare för att hinna med planerade kontroller och säkerställa ett gott djurskydd.

Flest nya handläggare anser sig länsstyrelsen i Skåne behöva. Under 2010 har vi 15 årsarbetskrafter. Det finns behov av 80 årsarbetskrafter, vilket innebär att vi behöver 65 fler djurskyddshandläggare, skriver länsstyrelsen Skåne i sitt enkätsvar.

Förra året fick varje län pengar efter antalet invånare, men nu ska pengarna i stället fördelas efter antalet djur. Det räcker inte. Det ger på sin höjd en halv tjänst mer eller mindre i vissa län, säger de inspektörer som Djurskyddet Sverige har talat med.

Undersökningen visar också att länsstyrelserna upplever en stor avsaknad av stöd från Jordbruksverket. Bland annat saknas verktyg för att länsstyrelserna ska kunna genomföra behovsanalyser och planera verksamheten. Tydliga riktlinjer saknas för hur många planerade kontroller respektive län kan och bör genomföra. Många länsstyrelser upplever också att det saknas stöd i form av samordning och utbildning.

Sverige som anser sig ha världens bästa djurskyddslag ska inte ha fler skandaler med vanvårdade djur. Vi tror inte att det är en tillfällighet att så många djur farit illa i samband med att kontrollerna minskat. Det är dags att regeringen tillför länsstyrelserna de resurser som behövs för att ett gott djurskydd ska kunna säkerställas.

Sven Stenson

förbundsordförande Djurskyddet Sverige

Åsa Hagelstedt

Generalsekreterare Djurskyddet Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel