Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dispens från fridlysning av kungsörn upphävs i Örndalen

Mark och miljödomstolen upphävde på måndagen dispensen gällande fridlysning av kungsörn, som öppnade dörren för utbyggnad av den orörda Örndalen i Härjedalen.
Fridlysningen ska vara kvar och miljardprojektet är i gungning.

Den omdiskuterade frågan har tidigare behandlats av länsstyrelsen som sade ja till dispens från artskyddsförordningen. Exploatörens ansökte om dispens för att möjliggöra byggandet av en skid- och turistanläggning i miljardklassen i Skorvdalen (Örndalen).

Länsstyrelsens ja byggde på att den turistiska utvecklingen av Härjedalen är viktigare än bevarandeintresset av kungsörnarna. I beslutet vägdes också in att bevarandestatusen för arten totalt sett ansågs gynnsam.

Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening överklagade. Mark- och miljödomstolen i Östersund konstaterar att endast allmänna intressen av stor betydelse kan motivera att bevarandeintresset av kungsörn får ge vika.

Enligt ett pressmeddelande från domstolen har exploateringsföretaget inte visat att det turistiska allmänintresset har tillräckligt stor tyngd, i förhållande till fridlysningen av kungsörn, och därför avslår domstolen dispensansökan från Örndalen Exploatering AB.

I miljödomstolen anförde länsstyrelsen att det är ett allt överskuggande allmänintresse att den planerade satsningen ges möjlighet
att förverkligas. Härjedalens huvudnäring utgörs av besöksnäring. För att
denna näring ska kunna utvecklas och överleva så måste den ges förutsättningar för
detta.

Länsstyrelsen framhöll vidare att om inte besöksnäringen kan ses som ett allt överskuggande allmänintresse så kommer en utveckling av Härjedalen aldrig att kunna ske.

Beräkningar om uppemot 300 årsarbeten långsiktigt, när anläggningen är fullt utbyggd, och bättre infrastruktur i området var tungt vägande skäl för utbyggnaden som också länsstyrelsens pekade på.

Miljödomstolen anser att en exploatering av Örndalen innefattar ett sådant allmänintresse som i och för sig kan ligga till grund för en dispens från örnskyddet.

Men knäckfrågan gäller om allmänintresset för utbyggnaden är så starkt att det utgör ett tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.

Nej, så är det inte enligt miljödomstolen.

Bolaget och kommunen har av olika skäl valt bort andra lokaliseringsalternativ. Endast Örndalen återstår vilket medför att Örndalen som lokaliseringsort blir ett ”allt överskuggande allmänintresse” för både bolaget och kommunen.

Miljödomstolen för ett resonemang om att en fortsatt satsning på turism i kommunen utesluts inte, även om inte Örndalen byggs ut. Förtätning av befintliga etableringar kan medföra motsvarande förutsättning för turistisk exploatering, heter det vidare i domen.

Sammanfattningsvis har inte miljödomstolen funnit de tvingande skäl som krävs för att ett allt överskuggande allmänintresse kan anses föreligga. Vidare så har inte bolaget kunnat visa att det saknas alternativa lösningar/lokaliseringar.