Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dina nyheter hotas

Vi är djupt bekymrade över den snabba strukturomvandling som nu pågår inom media och konsekvenserna av densamma. Vi kan se hur redaktion efter redaktion tvingas till neddragningar av journalister och därmed så får vi en sämre möjlighet som medborgare att ta del av viktiga lokala och nationella nyheter.

Regionalt dominerande aktörer som Mittmedia ämnar också att ta bort lördagsutdelning för boende på landsorten för att spara pengar. Det betyder att boende på landsbygden som inte får sin lördagstidning får en sämre möjlighet att delta i den demokratiska debatten, och ta del av viktiga lokala nyheter. Lägg därtill att även TV4 tänker överge att vara en del av Sverige till att bli en del av Stockholm när man lägger ned sina lokala nyheter. Det är ett av flera tecken på en Stockholmsfixering som knappast gynnar sammanhållningen mellan landets olika delar.

Det finns också starka politiska krafter som vill försämra möjligheterna för media än mer. Företrädare för Miljöpartiet har i riksdagens talarstol pläderat för att man ska förbjuda annonser i dagspress och man vill även höja reklamskatten kraftigt på annonsering. Det skulle förvärra den mediekris vi nu ser än mer. Vad skulle en morgontidning kosta utan annonser? Räcker 100 kronor per dag? Vem skulle då köpa en morgontidning?

I den strukturomvandling som pågår nu är det viktigt att tänka nytt och att tänka framåt. Vad är den statliga rollen och hur vi kan vi politiskt bidra till att lindra mediekrisen? Är det överhuvudtaget möjligt? Det är många som har vant sig med ett fritt och gratis internet där man enkelt kan hitta nyheter på Google och en tänkbar modell är att Google delar med sig av sina annonsintäkter till dem som skapar nyheter, medierna. Den diskussionen bör ske på EU-nivå och genom att hitta internationella lösningar.

Riksdag och regering har genom politiska beslut gett möjlighet för de statliga medierna att få garanterade intäkter på ca 8 miljarder per år. Det är mycket stora summor som kanske måste användas på ett bredare sätt i framtiden. Ska man istället ge fler medieföretag möjlighet att ansöka om medel ur en gemensam mediefond? Är det optimalt att just staten ska ha ett antal radiostationer och tv kanaler? Används varje krona effektivt och vad händer när SR och SVT får en mycket dominerande roll i nyhetsflödet pga av att deras resurser är så stora jämfört med andra medieföretag?

Den mediekoncentration som nu sker i Stockholm där även SVT flyttar resurser från främst Norrland är inte sund.  Då blir en utbyggd tunnelbana viktigare för många redaktioner än att beskriva konsekvenserna av chockhöjda drivmedelsskatter på landsbygden och införande av en särskild flygskatt som MP också kräver.

Om man istället valde att finansiera SVT och SR genom en allmän mediaavgift som läggs på skattsedeln så skulle flera företag kunna ansöka om medel ur en fond. SVT och SR skulle då få sälja sina tjänster via abonnemang på den öppna och allmänna marknaden som basfinansierar underhållningsprogram etc, och sedan får alla företag i fri konkurrens ansöka om medel för att bedriva lokala och regionala nyheter, och annan samhällsjournalistik. Då skulle även TV4, lokala tidningar eller andra medieföretag kunna ansöka om medel från de 8 miljarderna som står till förfogande. Det är många tidningar som nu på sina hemsidor gör mycket bra tv-program och den utvecklingen är förmodligen enbart i sin linda.

I det korta perspektivet så kommer vi att motsätta oss alla förslag från MP om att förbjuda annonser och införa att chockhöjda reklamskatter, men i det längre perspektivet så kan vi bidra till att skapa lokala och regionala nyheter genom att tänka nytt och att tänka framåt. Det gynnar det demokratiska samtalet - i hela Sverige.

 

Ulf Berg (M), Riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson

Lars Beckman (M), Riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel