Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Detaljplan för nya bostadstomter i Härke överklagas igen

Östersunds kommun planerar för sex nya bostadshus i Härke på Frösön. Men detaljplanen har överklagats flera gånger, nu senast till länsstyrelsen.

Annons

Detaljplanen för Valla 8:10 m.fl. ska göra det möjligt att bygga sex nya bostadshus i området, som är beläget längs norra sidan om Peterson-Bergers Väg, mellan Sommarhagen och Mickelsgård. Det är privata markägare som vill ha tillstånd att bygga på marken. Området utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö men kommunen anser att det är rimligt att komplettera med sex nya bostadstomter.

– Kommunen har ju ett allmänt intresse av att det tillkommer attraktiva tomter i Östersund och på Frösön, säger stadsarkitekt Siv Reuterswärd på Östersunds kommun.

I samband med att området byggs ut krävs en ny väglösning och denna har orsakat missnöje bland boende i området.

Ärendet har pågått under en längre tid. Östersunds kommun antog den första detaljplanen för området den 27 februari 2008. Planen överklagades till länsstyrelsen som dock inte fann något fel och därför avslog överklagan.

Fallet gick vidare till regeringen, som tvärtemot länsstyrelsen upphävde kommunens beslut att anta planen. Enligt Siv Reuterswärd ansåg regeringen att vägfrågan inte var tillräckligt utredd. Den tänkta vägen skulle inkräkta på en enskilds fastighet.

Kommunen tog då fram en reviderad plan som antogs den 22 juni 2010.

• Vad är nytt i planen sedan antagandebeslutet upphävdes av regeringen?

– Det var vägfrågan som gjorde att de upphävde antagandebeslutet. Nu är det en ny väglösning, säger Siv Reuterswärd.

Trots detta har planen alltså överklagats igen. Fem klagande företräds av en advokat och ytterligare en person har lämnat in en överklagan av ärendet.