Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Det fanns förväntningar inför den nya lagstiftningen.

Det finns en övertro på de ändrade strandskyddsbestämmelserna.

Det säger både Naturvårdsverket, Boverket och även länsstyrelsen med anledning av debatten om det nya regelverket till dispenser från strandskyddet.

Framför allt glesbygdskommunerna pekar på att införandet av strandskyddsskälet Lis, Landsbygdsutveckling i strandnära områden, inte underlättar för kommunerna att bevilja bygglov vid vattendrag.

– Jag konstaterar att med det nya strandskyddet finns det möjligheten för kommunerna att peka ut LIS-områden där man kan få dispens från strandskydd om åtgärden/verksamheten bidrar till landsbygdsutveckling. Det betyder att i förhållande med det äldre strandskyddet får kommunen använda ett särskilt skäl till. Uppfattningen hos kommuner att LIS inte underlättar beror kanske av kommunernas förväntningar inför den nya lagstiftningen, säger Massimo Cati på länsstyrelsen.

Kommunernas förväntningar har Naturvårdsverket och Boverket också noterat i en rapport:

"Det finns fortfarande en uppfattning bland politiker och allmänhet att det med de nya regeländringarna från 2009 och 2010 generellt skulle bli lättare att få dispens från strandskyddsbestämmelserna. I förarbetena till lagstiftningen finns det inget som talar för att det skulle införas generella lättnader".

I de ändrade bestämmelserna ska man kunna bevilja ett bygge vid vattendrag, men enbart om det finns bostäder i närheten och redan är exploaterat. Kommentar?

– Det stämmer att man inom kommunens utpekade Lis-områden kan uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus, med tillhörande komplementbyggnader, endast i anslutning till ett befintligt bostadshus. I anslutning tolkas som max 200 meter.

En del i kritiken är att länsstyrelserna i landet tolkar strandskyddsbestämmelserna olika.

– Vissa länsstyrelsen, jag tror det är tio stycken, har upphävt strandskyddet inom vissa områden eller infört generella avgränsningar enligt tidigare gällande lagstiftningen. Detta motverkar möjligheterna att få en mer enhetlig tillämpning av regelverket, vilket även Boverkets/Naturvårdsverkets rapport betonar.

Fotnot – Lis står för Landsbygdsutveckling i strandnära områden. Det är ett nytt skäl bland flera gamla, som kan användas för att söka dispens från strandskyddet.