Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det brister i köken – LT har hela listan


Balders hage – 24 maj
Lagar cirka 65 portioner lunch varje dag. Åtta är specialkost.

Brister:
I korridoren förvaras vagnar med rena tallrikar och bestick. Här går personal och barn igenom. Dörrarna står öppna in till avdelningarna och en vagn med leriga skor förvaras också här.
Träverktyg används för både specialkost och normalkost. Dessa är svåra att rengöra och risk för kontaminering finns.
Samma disktrasor används för arbetsbänkar för normalkost och specialkost. Det finns en risk att allergener kan spridas med disktrasorna.

Stallets förskola – 26 maj
Lagar cirka 125 portioner per dag. Sex är specialkost.

Synpunkter:
Livsmedel avsedda för allergikost ska förvaras separerade från övriga livsmedel.
Engångstrasor ska användas för rengöring, eller annan rengöringsmetod, av de ytor där allergikosten hanteras. Detta för att minimera risken för förorening.
Personalen dokumenterar inte vilka livsmedel som används och lagar mat utan recept. Om något skulle gå snett måste det finnas dokumentation vilka livsmedel som använts.
Vid besöket kommer flera ur den pedagogiska personalen in i köket utan skyddskläder och utan att tvätta sina händer. Personal som inte arbetar med matlagning får inte gå in i köket utan skyddskläder.

Övrigt:
Verksamheten ger intryck av att ha väl fungerande rutiner för hantering av allergikost.
Kärvens förskola – 20 maj
Lagar cirka 85 personer mat varje dag. Två är allergikost och fem övrig specialkost.
Övrigt:
Köket har bra rutiner för hantering av allergikost. Kokerskan är väl insatt i rutinerna och engagerad i ämnet. Anläggningen hade god ordning och var välstädad.

Gimlegårdens förskola – 18 maj
Lagar cirka 42 portioner per dag. Fem är allergikost och tre övrig specialkost.

Synpunkter:
Torrvaror som används av alla, till exempel socker, bör flyttas ovanför mjölet för att inte riskera att förorenas.
Frysta livsmedel bör alltid märkas och vilket datum de frysts in.
Övrigt:
Köket har bra rutiner för hantering av allergikost. Kokerskan är väl insatt i rutinerna och engagerad i ämnet. Anläggningen hade god ordning och var välstädad.

Ottfjällets förskola – 28 april
Lagar cirka 64 portioner varje dag. Tre personer kräver allergikost och tre övrig specialkost.

Synpunkter:
I kylen bör de mjölkfria mejeriprodukterna flyttas till översta hyllan för att undvika förorening från produkter med mjölk i.
Övrigt:
Anläggningen var ren och fin med bra ordning.

Lingonets förskola – 19 maj
Lagar cirka 60 portioner mat varje dag. Av dessa är två allergikost och en övrig specialkost.

Övrigt:
Köket har bra rutiner för hantering av allergikost. Kokerskan är väl insatt i rutinerna och engagerad i ämnet. Anläggningen hade god ordning och var välstädad.

Linnéans förskola – 25 maj
Lagar cirka 110 portioner per dag. Två är allergikost och fyra övrig specialkost.
(fullständig inspektionsrapport saknas)

Skogsgårdens förskola – 27 april
Lagar mat till cirka 72 barn och 15 vuxna, sju personer behöver allergikost och nio övrig specialkost.

Synpunkter:
Den torrvara som innehåller allergener kan separeras bättre från övriga torrvaror i torrförrådet.
Övrigt:
Köket har bra rutiner, kokerskan är väl insatt i rutinerna och engagerad i ämnet. Köket har god ordning och var välstädat.

Kostenheten Östersunds sjukhus – 26 april
Lagar cirka 1 700 portioner varje dag varav 150 är någon form av specialkost.

Synpunkter:
Alla torrvaror som används av dietköket bör förvaras på särskild plats och väl separerade från andra torrvaror i torrförrådet.
Ingredienser som används i dieten bör inte hämtas från köket för normalkosten på grund av risken för kontamination.
Ingredienser och redningar som används till allergikost bör kylförvaras så att det inte finns risk för att de förorenas med ämnen som kan utlösa en allergichock hos överkänsliga personer.
Övrigt:
Köket har bra rutiner för hantering av allergikost och personalen är engagerad och väl insatt i ämnet. Köket är bra städat och välordnat.

Blåhammarens förskola – 15 april
Lagar cirka 35 portioner lunch dagligen varav sex är specialkost och allergikost.

Synpunkter:
Torrvaror som innehåller allergener ska vara väl separerade från övriga torrvaror i torrförrådet.
Övrigt:
Köket har bra rutiner för hanteringen av allergikost. Personalen är väl insatta i rutinerna och engagerade i ämnet. Anläggningen var i god ordning och välstädad.

Lillfjällets förskola – 15 april
Lagar dagligen mat till 72 barn och 12 personal. Sex personer kräver allergikost, till en person tillagas annan specialkost.

Synpunkter:
Torrförrådet bör ordnas bättre så att livsmedel avsedda för allergikost förvaras åtskilt från andra livsmedel. Detta är extra viktigt eftersom barnen, om livsmedel råkar blandas, kan löpa risk att drabbas av ett allergianfall.
Kökspersonalen måste få tid att sätta sig in i vad som gäller för hantering av allergikost samt tillbudsrapportering.
Märkningsrutinerna för allergikosten måste ses över.
Personalen måste utbildas löpande när nya barn med svåra allergier börjar på förskolan.

Mr Husman kök och catering – 11 maj
Cirka 1 400 portioner lunch per dag, varav 650 till skolbarn. Ungefär 50 portioner tillagas som specialkost.

Synpunkter:
Vid förvaring av livsmedel avsedda för allergikost ska dessa hållas separerade från andra livsmedel i kylar, frysar och torrförråd. Inte som i det här fallet där exempelvis glutenfritt bröd förvarades på hyllan under chokladpudding.
Personalen ska ha en utbildningsplan.
Övrigt:
Verksamheten verkade ha väl fungerande rutiner gällande allergikost.

Palmcrantzskolan - 31 maj
Cirka till 2 000 portioner varje dag. Cirka 200 portioner är allergikost och ungefär 100 portioner övrig specialkost.

Synpunkter:

Allergena faror saknas i faroanalysen. Detta måste åtgärdas.

Övrigt:

Vid provtagning av en glutenfri pannkaka upptäcktes 33,8 milligram gluten per kilo. Gränsvärdet för livsmedel som ska vara ”naturligt fria” från gluten är 20 milligram per kilo, men för begreppet ”glutenfri” är gränsvärdet betydligt högre, 200 milligram gluten per kilo. Pannkakan hade inte serverats till personer som krävde det lägre gränsvärdet.
Köket har bra rutiner för hanteringen av allergikost, god ordning och var välstädat.•

Bergets förskola - 27 april

Upp till 60 portioner luncher tillagas varje dag.

Brister:

Den vikarierande kokerskan hade ingen kännedom om andra rutiner än om att dokumentera temperaturer. Exempelvis hantering av allergikost. Miljö och hälsa anser att förskolan bör se över behovet av utbildning för vikarier och undersöka rutiner ”…med avseende på hur livsmedelssäkerhet bör utformas för vikarier”

• Vid inspektionstillfället hämtade lärare dessutom mjölk och frukt i kyl och kylrum. En lärare gick dessutom in i köket utan att använda skyddskläder. ”Alla personer som vistas i köket ska använda skyddskläder”, anser miljö och hälsa.

Övrigt: Vid inspektionstillfället var anläggningen välstädad och god ordning rådde.

• Ängsmogården – 23 mars

432 luncher tillagas varje dag. 120 stycken omfattar specialkost där allergikost ingår.

Synpunkter:

• Specialkosten tillagas i en separat del av köket, men denna del saknar eget tappställe för vatten och separat handfat.

• Redskap av trä ska undvikas vid tillagning av allergikost då materialet är svårt att rengöra.

• Engångshanddukar ska enbart användas för rengöring vid allergiavdelningen, inte hela köket.

• Torr allergikost låg i anslutning till andra livsmedel vilket medför risk för kontamination.

• Prov på skinkfrestelse togs vid inspektionstillfälle. Det visade sig att matinnehållet var vilseledande då skinkan bestod av "tärnat fläskkött" vilket inte är detsamma som skinka som är en produkt av lårmuskulaturen från svin.

Övrigt: I övrigt var anläggningen i god ordning och välstädad.

• Campus förskola – 6 april

65 luncher tillagas varje dag. Två av dem omfattar allergikost.

Synpunkter:

• Engångshanddukar ska enbart användas för rengöring vid allergiavdelningen, inte hela köket.

Övrigt: Köket har rutiner för hantering av allergikost som upplevs fungera bra.

• Sporthallens kök – 19 mars

2300 luncher serveras varje dag. Mellan 200 till 250 av dessa är specialkost i vilken allergikost ingår.

Synpunkter:

• Verktyg av trä ska undvikas vid tillagning av allergikost då materialet är svårt att rengöra.

• Slitna träslevar som användes till specialkosten bör bytas ut.

• Engångshanddukar ska enbart användas för rengöring vid allergiavdelningen, inte hela köket

• Specialkosten tillagas i en separat del av köket, men denna del saknar eget tappställe för vatten och separat handfat.

• Torrvaror för allergikost bör avskiljas ytterligare i torrförrådet.

• Övrigt: Vid inspektionstillfället var anläggningen välstädad och mycket god ordning rådde.

• Vallaskolan – 15 april

1300 luncher tillagas varje dag. 150 portioner är specialkost där såväl allergikost som kost som tillagas av religiösa skäl.

Synpunkter:

• Skolköket har en handlingsplan för hantering av specialkost. Miljö och hälsa påpekar dock att en speciell rutin för denna hantering tas fram eftersom mat lagas till barn med extremallergier som kan ge väldigt allvarliga komplikationer.

• Skolköket följer en receptbank för allergiker, men tillsätter även andra ingredienser som exempelvis kryddor. Detta avsteg borde noteras för att kunna spåra eventuella incidenter.

• Övrigt: Rutiner kring hantering av allergikost upplevs fungera.

• Förskolan Stadsdel norr – 7 april

Maximalt 72 luncher serveras varje dag. Tre portioner är allergikost.

Synpunkter:

• Verktyg av trä ska undvikas vid tillagning av allergikost då materialet är svårt att rengöra.

• Engångshanddukar ska enbart användas för rengöring vid allergiavdelningen, inte hela köket

• Övrigt: Vid inspektionen var anläggningen i god ordning. Rutiner kring allergihantering upplevs fungera bra.

• Videgårdens förskola – 13 april

110 luncher serveras dagligen. Vid inspektionstillfället var det bara en portion som lagades som allergikost.

Synpunkter

• Allergikosten bör tillagas innan normalkosten för att minska risken för kontaminering.

• Disktrasor bör bytas ut till engångstrasor.

• Redskap av trä ska undvikas vid tillagning av allergikost då materialet är svårt att rengöra.

• Vid inspektionen lagades pasta med skinksås. Vid kontroll framkom det att både skinka och fläskbog användes i rätten. Miljö och hälsa påpekar att om man säger att man använder sig av skinka är det också skinka som ska användas (skinka är en produkt av lårmuskulaturen från svin). Fläskbog är en helt annan styckningsdetalj.

• Övrigt: Rutiner kring hantering av allergikost upplevdes vid som tillräckliga. Anläggningen var också välstädad och god ordning.

• Sollidens produktionskök – 16 april

Anläggningen producerar 1200 portioner per dag, sju dagar i veckan, och har ett avskiljt dietkök där all specialkost produceras.

Brister:

• Skriftliga rutiner för hantering av allergikost saknas.

• Recept/ingrediensförteckningar saknas för allergikosten.

• Vid inspektionstillfället förekom öppna förpackningar i dietkökets torrförråd. Alla förpackningar ska förvaras väl förslutna.

• Vid inspektionstillfället besökte teknisk personal dietköket utan skyddskläder. Det ska åtgärdas omedelbart.

• Både flergångs- och engångshanddukar används vid rengöring av arbetsytor. Miljö och hälsa anser att enbart engångshanddukar ska användas vid rengöring av arbetsytor för allergikost.

• Parkskolan – 30 april

Cirka 1000 portioner serveras varje dag. 40 av dem är allergikost.

Synpunkter

• Enbart engångshanddukar bör användas för rengöring av dietköket.

• Verksamheten bör fundera om torrvaror för allergikost kan förvaras mer avskiljt i torrförrådet.

Övrigt:

• Vid inspektionstillfället var anläggningen välstädad och mycket god ordning rådde. Rutiner för hanteringen av allergikost är mycket bra.

• Östbergets förskola – 12 april

Köket tillagar upp till 115 luncher per dag. Specialkost i form av glutenfri mat tillagades vid inspektionstillfället.

Brister:

• Ytterdörren till varumottagningen slöt inte tätt vid inspektionstillfället. Detta skulle åtgärdas innan den 15 maj.

• Alla förpackningar i torrförrådet måste vara väl förslutna.

• Avställningsyta för råkostmaskinen tar för stor plats. Mer plats måste ordnas.

• Skriftliga rutiner för allergikost saknas för vikarier.

• Verksamheten kommer att få tillgång till en receptbas för allergikost. Det saknas redovisning för vilka ingredienser som används.

Övrigt:

• Vid inspektionstillfället var anläggningen mycket väl städad och god ordning rådde.

Mosippans förskola – 29 april

120 luncher tillagas varje dag. 20 är specialkost och cirka tio är allergikost.

Brister:

• Vid inspektionstillfället hämtade lärare mjölk och andra tillbehör i kylen som tillhör livsmedelsanläggningen. En särskild kyl bör ordnas för detta så att personalen inte behöver besöka köket.

• Kastruller förvarades under spis och arbetsbänk. Köket uppmanas att hitta annan placering för att undvika kontaminering.

Övrigt:

• Vid inspektionstillfället var anläggningen mycket väl städad och god ordning rådde. Personalen bedöms vara väl insatt i hanteringen av specialkost.

Treälvens förskola – 20 april

140 luncher tillagas varje dag. Cirka 15 av dessa är allergikost.

Synpunkter:

• Skriftliga rutiner bör finnas för hantering av allergikost. De bör också finnas tillgängliga för vikarier.

• Recept eller ingrediensförteckning bör finnas för allergikosten som lagas.

• Vid hantering av allergikost bör man använda engångstrasor för att undvika kontaminering.

Övrigt:

• Regler kring hantering av allergikost upplevs som tillräckliga och att de följs. Anläggningen var vid inspektionstillfället i god ordning och välstädad.


Mjölnargränds förskola – 22 april

65 portioner tillagas dagligen varav tre lagas som allergikost.

Synpunkter:

• Vid hantering av allergikost bör redskap av trä undvikas.

• Engångstrasor bör användas för rengöring av arbetsytor.

Övrigt:

• Miljö och hälsa uppfattar att det finns fungerande rutiner kring hanteringen av allergikost.

Hemgårdens tillagningskök, Fåker – 3 maj

140 portioner lagas dagligen. Sex portioner lagas som allergikost.

Synpunkter:

• Ingen separat arbetsyta finns för hantering av allergikost.

• Ingen separat utrustning eller separata redskap finns.

• Skriftliga rutiner för hantering av allergimat bör finnas och de ska också vara tillgängliga för vikarier.

• Verksamheten bör se över vilka utbildningsinsatser som krävs. Vid inspektionstillfället framgick att ”…man ej deltar vid dietträffar”.

• Engångstrasor bör användas vid rengöring av arbetsytor.

• Verksamheten uppmanas att gå igenom frysrum (ytterembalage ska inte tas in i frysen), torrförråd, städskrubb och gamla soprummet för att strukturera upp förvaringen. Sådant som inte används ska plockas bort.

• Skriftliga rutiner för egenkontroll fanns inte vid inspektionstillfället.

Övrigt:

• Verksamheten var vid inspektionen välstädad.

Sörgårdsskolan – 30 mars

300 luncher tillagas varje dag. Upp till 50 portioner tillagas som specialkost.

Synpunkter:

• Vid förvaring av livsmedel i kylar, frysar och torrförråd avsedda för allergikost ska de vara väl separerade från övriga livsmedel. Vid inspektionen förvarades mjölkfritt margarin bredvid mjölkprodukter och knäckebröd ovanför glutenfria mjölmixer.

• Engångstrasor bör användas vid rengöring av arbetsytor.

• Redskap av trä ska undvikas vid tillagning av allergikost då materialet är svårt att rengöra.

Övrigt:

• Verksamheten ger intrycket av att ha väl fungerande rutiner gällande hantering av allergikost.

Kastalskolan – 10 maj

780 luncher lagas varje dag. 50 portioner är allergikost och av dessa är 40 allergikost.

Brister:

• Alla som vistas i livsmedelsanläggningen ska använda skyddskläder. Vid inspektionen besökte lärare köket med ytterkläder och stövlar

• Bunkar i rostfritt förvarades vid inspektionen under ugn. Verksamheten uppmanas att hitta en annan placering.

• Engångstrasor bör användas vid rengöring av arbetsytor.

• Redskap av trä ska undvikas vid tillagning av allergikost då materialet är svårt att rengöra.

Övrigt:

• Vid inspektionen var anläggningen välstädad och mycket god ordning rådde. Verksamheten ger intrycket av att ha mycket bra rutiner vad gäller hantering av allergikost.


Torvallaskolan – 18 maj

Köket lagar 550 luncher per dag.  95 är specialkost och cirka 28 av dem allergikost.

Brister:

• Alla förpackningar i torrförrådet ska vara förslutna.

• Se över om torrvaror för allergikost kan avskiljas ytterligare i torrförrådet.

• Redskap av trä ska undvikas vid tillagning av allergikost då materialet är svårt att rengöra.

Övrigt:

• Vid inspektionen var anläggningen välstädad och mycket god ordning rådde. Verksamheten ger intrycket av att ha mycket bra rutiner vad gäller hantering av allergikost.

Asterns förskola:

72 luncher lagas varje dag. Fem av dessa är specialkost varav en är av religiös anledning.

Synpunkter:

• Vid förvaring i kyl, frys och torrförråd ska allergikost förvaras väl separerad från övriga livsmedel. Mjölkfritt margarin förvarades bland annat på samma hylla som bregott, vid inspektionen.

• Engångstrasor bör användas vid rengöring av arbetsytor.

• Personal från förskolan får inte gå in i köket utan skyddskläder för att själva plocka ur kylskåp och torrförråd.

Övrigt:

• Verksamheten ger intrycket av att ha väl fungerande rutiner gällande hantering av allergikost. Det finns fungerande rutiner gällande både redlighet och spårbarhet.


Luktärtans förskola 17 maj

Ungefär 70 lunchportioner lagas varje dag. Sex av dessa är allergikost. Även specialkost av religiösa skäl lagas i anläggningen.

Synpunkter:

• Vid inspektionen jobbade en vikarierande kokerska i köket. Miljö och hälsa upplevde att vikarien hade tillräckliga kunskaper kring hantering av allergikost och kände till rutinerna. Några skriftliga rutiner fanns dock inte vid inspektionen och det framgick att vikarier inte utbildas i hantering av allergikost. Här uppmanar miljö och hälsa verksamheten att se över utbildningsbehovet.

• Recept eller ingrediensförteckning bör finnas för allergikosten som lagas.

• Vid inspektionen vistades lärare i köket utan skyddskläder.


Backens förskola – 18 maj

65 luncher tillagas varje dag. Sju portioner är allergikost och specialkost av religiösa skäl lagas också.

Synpunkter:

• Mjölkfria produkter ska förvaras avskilt i kylen.

• Engångstrasor bör användas vid rengöring av arbetsytor.

Övrigt:

• Rutinger kring hantering av allergikost upplevs fungera bra och verkar fungera. Ett stort engagemang finns hos kokerskan. Anläggningen var vid inspektionen välstädad och i god ordning.


Kronans förskola – 19 mars

75 luncher lagas varje dag och tre av dem är allergikost.

Synpunkter

• Recept eller ingrediensförteckning bör finnas för allergikosten som lagas.

Övrigt:

• Rutiner kring hantering av allergikost upplevs vara välfungerande.

Björkbacka kök – 27 maj

320 portioner tillagas varje dag. 20 portioner är specialkost och av dem är tre allergikost.

Brister:

• Verksamheten använder inte recept vid tillagning av maträtter och några ingredienser skrivs inte heller ner.

• Rutiner kring allergikost ska vara skriftliga – inte muntliga som i det här fallet.

• Torrvaror ska förvaras i slutna förpackningar.

Övrigt:

• Anläggningen var vid inspektionen välstädad och god ordning rådde.

Restaurang Sundet – 27 maj

250 luncher lagas varje dag och 130 portioner skickas till skolor och förskolor. Två till tre portioner allergikost lagas dagligen.

Synpunkter:

• Det saknas skriftliga rutiner för hantering av allergikost.

• En utbildningsplan för verksamheten saknas som säkerställer att personalen har tillräckliga kunskaper för sina uppgifter. Se över utbildningsbehov som rör allergihantering.

• Råvaror i torrförrådet ska vara förslutna.

• Recept eller ingrediensförteckning bör finnas för allergikosten som lagas.

• Redskap av trä ska undvikas vid tillagning av allergikost då materialet är svårt att rengöra.

• Handtvättställen som finns i anläggningen behöver rengöras och de bör hållas fria så att man kan tvätta händerna där.

• Många grundförutsättningar saknas om skriftliga rutiner. Verksamheten ska omgående ta fram ett system för egenkontroll.

Övrigt:

• Miljö och hälsa kommer att under hösten 2010 besöka anläggningen för en hygieninspektion. Då ska verksamheten också kunna visa upp ett komplett system för egenkontroll.


Fröja förskola – 23 april

Köket lagar som max 63 luncher per dag. Vid inspektionen lagades mat till ett barn med födoämnesallergi.

Brister:

• Livsmedel för allergikost ska separeras bättre från övriga livsmedel.

• Alla förpackningar i torrförrådet måste förslutas.

• Verksamheten ska undersöka behovet av att utforma särskilda rutiner för vikarierande personal med avseende på hantering av allergikost.