Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debattsvar: Ingen teknik för gruvan fastställd

Annons

Replik till artikeln ”Riskera inte dricksvatten och matproduktion” i ltz.se 3 december.

Vid biolakning, den teknik som är aktuell, lakas bergmassorna ur med hjälp av vatten och bakterier.”

Biolakning, den processteknik som valdes vid Talvivaaragruvan ansågs då vara den mest miljövänliga processen för utvinning av mineraler ur alunskiffer. Efter dammbrottet i Talvivaara förvärrades utsläppen då processen inte kunde avbrytas.

Av Aura Energy´s pressmeddelanden framgår, att bolaget inte har fastställt någon processteknik ännu. Testprogram pågår för att förstå mineraliseringens processkrav.

I fallet Oviken skulle Storsjön, dricksvattentäkt för en stor del av Jämtlands befolkning, hotas av förgiftning, men även hela Indalsälven ned till Bottenhavet

Vi som bor i Västerbotten vars gruvetablering varat i över 90 år har ännu inte blivit förgiftade, trots de sju sulfidmalmsgruvornas och Rönnskärsverkets närhet till intilliggande vattendrag. Avfall från dessa sulfidmalmsgruvor i Skelleftefältet, även med cyanidlakning, har absolut inte mindre toxiskt avfall, än avfall från från alunskiffer ruvor.

Vi vill peka på att det är fullt möjligt att utvinna vanadin ur gruvavfall och stålindustrins deponier. SGU har konstaterat att enbart SSAB:s stålslagg innehåller hälften av Europas behov av vanadin. En utvinning ur avfall och slagg kräver dock omfattande investeringar, men nog är detta bättre än att ersätta en kulturbygd med stora dagbrott och riskera att förgifta Storsjön

För närvarande utvinns ca. 85-88 procent vanadin från magnetit. Vanadin bunden till magnetiska mineraler och slagger är väl lämpade för stålmarknadens behov, där vanadin produceras till ferro-vanadium (ett legeringsämne) som stålproducenter köper för att tillverka hög-hållfasta stålprodukter.

 Sediment deponerade (alunskiffer) vanadinfyndigheter är en sällsynt typ av deponi eftersom inga betydande magnetiska metaller är associerade. Detta gör den alunskiffer deponerade vanadin idealisk och billigare för att producera vanadinpentoxid (V2O5) av hög renhet (99,5%), som krävs för framställning av batteri-elektrolyt.

anser vi att all gruvbrytning i alunskiffer bör förbjudas.”

 

Alunskiffer utmönstras som koncessionsmineral - Utdrag

”De nya reglerna gäller tillstånd meddelade efter 1 augusti 2014.”

”För beviljade undersökningstillstånd och ansökningar om undersökningstillstånd som inletts hos bergmästaren före ikraftträdandet ska bestämmelsen i 1 kap 1 § minerallagen i sin äldre lydelse tillämpas.”

 "Ändringen ska inte heller gälla i fråga om undersökningstillstånd som meddelas efter ikraftträdandet om ärendet om undersökningstillstånd inleddes före ikraftträdandet.”

Ändringarna i minerallagen (1991:45) ska träda i kraft den 1 augusti 2014.

 

http://resource.sgu.se/dokument/bergsstaten/2014/bergsstaten-informerar-andringar-minl.pdf

 

C-E Simonsbacka

Ingenjör och f.d. managementkonsult till gruvföretag med gruvverksamheter i Sverige, Västafrika och Sydamerika.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons