Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi satsar på vägarna

Annons

Regeringens satsningar på infrastrukturen har en hög ambitionsnivå. Totalt har 477 miljoner kronor fördelats till satsningar i Jämtlands län under kommande planeringsperiod. Det betyder att Alliansregeringen fördelar betydligt mer medel för perioden 2010-2021 jämfört med den tidigare s-regerings planeringsperiod 2004-2015.

Infrastrukturen ska ge förutsättningar för en bättre miljö, ett bättre företagsklimat och en förenklad vardag för pendlare och resenärer. Fokus måste ligga på de sämsta vägarna, infrastruktur som skapar tillväxt och inlandsbanans upprustning.

Kommunerna lämnar i dagarna listor över infrastrukturprojekt som finns i respektive kommun till länsstyrelsen och vägverket. Regeringen har lämnat medelsramarna för satsningar. Nästa steg blir för oss i länet att fylla dem med innehåll, genom att prioritera de projekt som ger störst tillväxt och nytta för Jämtlands län. Vägarna genom länet måste hålla god standard och vara trafiksäkra. Det gäller såväl E14 och E45:an som de mindre vägarna. Alla planerade vindkraftssatsningar ställer nya krav på våra vägar.

Det finns många vägsträckor i som kräver bärighetsinsatser. Kommunerna kan hjälpa till att peka ut de viktigaste vägsträckorna men ansvaret för att få resurser till det ligger på de regionala trafikverken. Regeringen har avsatt medel till bärighetsåtgärder.

Inlandsbanan måste utnyttjas bättre och kan bli en pusselbit i det framtida godstransportnätet och avlasta andra nord-sydliga sträckningar. Den har redan nu stor betydelse för godstransporter av skogsråvara. Ett första steg av upprustning av Inlandsbanan är en utbyggnad av signalsystemet. Insatser för ökad bärighet och hastighet mellan Brunflo-Sveg bör genomföras fullt ut.

Stambanan har god standard efter nyligen genomförd upprustning men Banverkets arbete med att ta bort obevakade övergångar måste påskyndas.

Investeringar i gång- och cykelbanor lyfts fram särskilt eftersom de ger positiva trafiksäkerhets- och miljöeffekter.

En förbättrad infrastruktur skapar förutsättningar för jobb och företagande i Jämtlands län. Exporten av skog och malm kan öka, arbetspendling förbättras och företagens konkurrenskraft ökar.

Carina Zetterström, c

Oppositionsråd Östersunds kommun

Eva Hellstrand, c

Kommunstyrelsens ordförande i Åre kommun

Karin Stierna, c

Kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun

Klas Hallman, c

Vice kommunstyrelseordförande i Härjedalens kommun

Maria Söderberg, c

Kommunstyrelsens ordförande i Krokoms kommun

Sigvard Backlund, c

Ragunda kommun

Yngve Hamberg, c

Oppositionsråd, Bräcke kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons