Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Våga säga nej till storskalig vindkraft

Annons

Moskogen är det område där en större vindkraftsetablering skulle riskera att allvarligt skada olika intressen och därmed vara till skada för kommunens utveckling.

I Åre kommun produceras fem gånger mer el, bara med hjälp av vattenkraften, än vad som konsumeras. En förnuftig vindkraftsproduktion kan bara ske söder om Gävle, beroende på de långa avstånden till förbrukarna samt faktumet att vart tionde vindkraftverk som byggs i Jämtland inte tillför någon el på grund av ledningsförluster. Det finns i dag uppsatta mål för vindkraftsproduktion både på riks- och länsnivå. Länets planerade projekt på 3–5 TWh/år (mål: 1 TWh/år) motsvarar närmare 25 procent av det nationella målet (20 TWh/år 2020).

Enligt Länsstyrelsens mening är det därför acceptabelt att inte bygga storskalig vindkraft i Åre kommun, då de samlade utbyggnadsmöjligheterna i länet gott och väl uppfyller uppsatta planeringsmål. Boverket säger att den planeringsram som satts upp för vindkraften kommer att uppnås med god marginal i Sverige.

På riks- och länsnivå är det acceptabelt om vi i Åre gör bedömningen att skydda ekosystemet, hävda ursprungsbefolkningens rätt och inflytande samt värna lokalsamhällets boendemiljö.

Dessutom har vi i samarbete med företag och intressegrupper, genom engagemang hos medborgare och fjällvärldens bevarande kommit fram till att i dagsläget inte peka ut några platser som är speciellt lämpade för vindkraft. På detta sätt skulle vi även skydda vår viktiga turismnäring och hävda försiktighetsprincipen. Eftersom vi då inte drivit igenom beslutet att det i Åre kommun, till varje pris, skall finnas en större vindkraftspark, kan vi utan problem fortsätta med den samverkan som lett till expansion och utveckling och som präglat Åre de senaste 15–20 åren.

Detta skulle även visa på att vi, i vår kommun, arbetar med hållbar utveckling och delaktighet som ger oss trygghet, framtidstro och livskvalitet. I Årefjällen finns i dag många boendeanläggningar som är beroende av utvecklingen i Åre by och tvärtom. Ibland kan man tro att det är olika turister vi pratar om – inget kan vara mer fel. De gäster som bor i anläggningarna runt Moskogen kommer främst hit för att uppleva skidsystemet i Åre.

Det är viktigt att även dessa gäster inte skall behöva vakna upp på morgonen med en vindkraftspark utanför fönstret. Boende skulle från deras hem, arbeten och i de dagliga resor som genomförs, se verken i Moskogen så gott som dagligen. Kommunens enda flygplats, Molanda, skulle påverkas negativt. Genom att lansera Molanda som flygplatsalternativ (diversion) till Åre-Östersunds flygplats skulle all trafik till och från Frösön inte behöva bära lika mycket bränsle som i dag.

Det kostar ingenting att i dagsläget avstå från att peka ut något specifikt område för en större vindkraftsetablering. En exploatör kan alltid själv driva sitt projekt utan stöd i översiktsplanen genom en vanlig bygglovsprocess och det går alltid att ompröva beslutet om några år.

Dennis Nordström

Södra Årefjällens Turistförening

Erik Fursäter

Hållands Byalag

Mikael Sundman

Företagarna Åre.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons