Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svidande kritik i Tina Stafréns enkät

Annons

Som chef för det särskilda boendet i Krokoms kommun kan jag konstatera att personalen tycker att det finns mycket att önska både avseende kommunikation med ledningen och resurstilldelningen.

Detta faktum tar jag emot med största respekt och ödmjukhet. Inom det särskilda boendet i Krokoms arbetar ca 200 personer inräknat vikarier och tillsvidareanställda, vilket betyder att ca 1/4 har svarat på Tina Stafréns enkät.

Med en mer vetenskaplig ansats till resultatet, vill jag påstå att resultatet inte kan tas som en inteckning att det omfattar all personal. Min avsikt med påpekandet är inte att förringa resultatet, bara påvisa en viktig aspekt vid värderingen av resultatet.

För mig som chef är resultatet en svidande kritik som jag tar på största allvar. Jag avser därför att föra en dialog om resultatet och på vilket sätt organisationen kan ta vara på det i syfte att förbättra och utveckla verksamheten inom det särskilda boendet.

Resultatet i enkäten visar att omsorgen och vården har brister avseende meningsfull vardag och fullvärdigt socialt innehåll. Låt mig då berätta att det har vi koll på. Vi har i våra kvalitetsmätningar konstaterat att denna variabel har mycket låga värden.

Vi har därför startat ett utvecklingsarbete. Vi genomför ett arbete med hjälp av universitetet i Östersund. Personalen vid Hällebo i Offerdal arbetar under ledning av handledare i sk forskningscirklar. I cirklarna arbetas det fram olika förslag till hur verksamheten kan utvecklas för att tillgodose behovet av en mer meningsfull vardag med fullvärdigt socialt innehåll. Det finns ett stort engagemang hos berörd personal. Jag är övertygad om att arbetet kommer resultera i utveckling som kommer pensionärerna till godo. Vi genomför även ett arbete som syftar till att utveckla matsituationen, i betydelsen att maten ska uppfylla livsmedelsverkets föreskrifter. Vi har en dagverksamhet, Karlavagnen vid Blomstergården, kultur och fritidsaktiviteter vid Solbacka i Föllinge, som erbjuder aktiviteter av olika slag för att vardagslivet ska bli mer innehållsrikt och varierande.

Politiker och verksamhetsutövare behöver motta engagerade samhällsmedborgares synpunkter på välfärdsarbetet. Men resurserna är inte outtömliga, varför varje skattekrona behöver användas på bästa sätt. Hur är inte uteslutande en politisk fråga men det ligger onekligen mycket politisk tyngd i frågeställningen.

Kenneth Österberg

Chef särskilt boende, Krokoms kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons