Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Små investeringar i norr ger stora vinster

I debatten om infrastrukturinvesteringar slungas siffror i miljardklassen ofta omkring. Visst behövs dessa miljardinvesteringar, framför allt för att utveckla järnvägstransporterna.
Men måste allt kosta miljarder?

Annons

Nej, det finns flera exempel på små investeringar som ger stora vinster i form av betydligt ökad kapacitet, restidsvinster för dagpendlare, överflyttning av tungt gods från väg till räls samt effektivare tågtrafik.

Investera 100 miljoner kronor i Mittbanan på sträckan Ånge–Sundsvall. Vinst: Nabotåget kommer fem minuter snabbare till Sundsvall, X2000-tåget hela nio minuter snabbare. Det är värdefulla minuter för arbetspendlaren, som genom detta kan få sällskap av f d bilpendlare som gått över till tågpendling.

Investera 100 miljoner kronor i ett nytt trafikledningssystem för Inlandsbanan. Detta tillsammans med en satsning på fler kommunikationsmaster öppnar för betydligt större, säkrare och effektivare trafik på banan. Mera gods väntar på att få åka på Inlandsbanan, främst trävaror och skogsbränsle. Men även norska transporter, mellan Narvik och Trondheim, blir möjliga på järnväg. Flytt från lastbil till tåg ger betydande miljövinster, liksom ekonomiska i form av mindre slitage på väg 45. Med biodieseldrivna tåg blir miljövinsten ännu större.

Investera 100 miljoner kronor i ett nytt signalsystem för att höja hastigheten för persontåg på sträckan Östersund – Storuman. Med den nyligen införda lägre maxhastigheten på väg 45 och med 20 km/timmen högre hastighet på Inlandsbanan blir tågpendling klart intressant för ett antal bilister. Miljövinst, tidsvinst samt betydligt säkrare.

Statens investeringar i infrastruktur behöver öka betydligt – och särskilt i järnvägsnätet. Just nu är det ett bra läge att investera, när konjunkturen vänt nedåt. Kostnaderna bör bli lägre och samhällsekonomin stimuleras. Tag vara på detta läge!

Investeringar i järnvägsinfrastruktur sparar pengar (vägunderhåll), liv (trafiksäkerhet), miljö och tid. Att möjliggöra för fler att arbetspendla med tåg innebär att fler kan bo kvar på mindre orter och hejda dagens negativa befolkningsutveckling på mindre orter i Norrland.

Per Söderberg

Vice ordf, Norrlandsförbundet

Ewa Back

Ordf, Norrlandsförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons