Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska (S) fasa ut Fas 3

Annons

Under regeringens sex år har långtidsarbetslösheten vuxit dramatiskt. Regeringens viktigaste åtgärd – Fas 3 – är ett kapitalt misslyckande. De människor som har hamnat i Fas 3 har bara en sak gemensamt, de har varit arbetslösa minst 450 dagar.

I övrigt är de olika individer med olika utbildning, ålder och erfarenhet. I Fas 3 erbjuds i praktiken endast en enda åtgärd, sysselsättning hos en anordnare som Arbetsförmedlingen utser.

Fas 3 har vuxit lavinartat under de senaste åren och kostnaderna är cirka 135 miljoner kronor per månad bara i ersättning till anordnarna. Fas 3 ger dessutom betydande inlåsningseffekter eftersom individen i de flesta fall anvisas sysselsättning på heltid, vilket begränsar möjligheten att effektivt söka reguljära jobb.

Vi socialdemokrater menar att insatser istället ska utformas med respekt för den enskilda människans möjligheter och förmåga. Ambitionsnivån måste höjas för att de som idag är placerade i Fas 3 ska komma i arbete. Vi vill avskaffa Fas 3 och ersätta det med utbildning och riktiga jobb. De som vill studera skall kunna göra det inom vuxenutbildningen, yrkesvux, yrkeshögskola eller universitet/högskola med bibehållen ersättning.

Vi satsar dessutom rejält på intensifierad arbetsgivarorienterad förmedling där en arbetsförmedlare jobbar med 10-15 arbetslösa istället för som idag kanske 70-100.  Utvärderingar av liknande insatser riktade mot långtidsarbetslösa visar på goda resultat. Vi föreslår nya jobb i näringslivet med särskilt anställningsstöd och avtalsenlig lön. Stödet till arbetsgivaren ska vara 85 procent av lönekostnaden. Därtill ges ett ekonomiskt stöd för handledning. I kommuner och landsting finns många arbetsuppgifter som behöver utföras. Vi föreslår tusentals nya, riktiga jobb med avtalsenlig lön i kommuner och landsting, med ett förstärkt särskilt anställningsstöd på 100 procent. En del arbetslösa inom Fas 3 finns idag inom den ideella sektorn där många gör viktiga insatser för föreningslivet.

För dem erbjuder vi nya föreningsjobb, en 75-procentig anställning med avtalsenlig lön där staten står för lönekostnaden. Arbetsförmedlingen har konstaterat att endast 15 procent i dag lämnar Fas 3 för arbete eller studier och att nästan hälften av deltagarna i Fas 3 troligen utför ordinarie arbetsuppgifter, trots att de inte får betalt för sin insats. Jobben är socialdemokratins viktigaste prioritering. Återvändsgränden Fas 3 måste avskaffas och ersättas med riktiga jobb eller utbildning.  Vi kan aldrig acceptera regeringens uppgivenhet.

Ylva Johansson (S), arbetsmarknadspolitisk talesperson, Gunnar Sandberg (S), riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons