Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så satsar alliansen på vården

/
  • Under 2009 ska alla landsting förbereda en hälso- och sjukvårdsreform av grundläggande betydelse för vårdens kvalitet – Vårdval i primärvården.Foto:   Henrik Flygare

Annons

Hälso- och sjukvården är en mycket viktig del av välfärden i vårt län, kanske den viktigaste. En god hälso- och sjukvård har grundläggande betydelse för den personliga tryggheten. Det är också klart att utvecklingen av hälso- och sjukvården och länets tillväxt har tydliga samband. Hälso- och sjukvården ska finansieras solidariskt genom skatter. Plånboken får aldrig styra rätten till vård.

Det här är några av grundstenarna i Alliansens hälso- och sjukvårdspolitik, som vi band annat formulerat i Alliansens alternativa Landstingsplan.

Det centrala inslaget i en god vård är vårdens kvalitet. Begreppet kvalitet kan definieras på olika sätt. Vi anser att vårdens tillgänglighet är själva kärnan i god vård. Därför är det glädjande att Alliansregeringen nu lägger fram flera förslag med den inriktningen.

Under 2009 ska alla landsting förbereda en hälso- och sjukvårdsreform av grundläggande betydelse för vårdens kvalitet – Vårdval i primärvården.

Vårdval är ett nytt sätt att ge enskilda människor möjlighet att direkt påverka vården. Vården kommer att bli mer tillgänglig, mångfalden kommer att öka. Landstingets majoritet har i en interpellationsdebatt, som initierats av Alliansen, förklarat sig villig att genomföra reformen i länet. Från Alliansens sida är vi beredda att göra vårt yttersta för en positiv vårdreform.

Den nationella vårdgarantin har varit i kraft sedan slutet av 2005. Den syftar till att garantera patienten medicinsk bedömning och behandling inom vissa bestämda tidsgränser. Landstingen har, med några få undantag, inte lyckats med uppgiften. Alliansregeringen har utrett frågan. Nyligen kom det väntade förslaget. Vårdgarantin ska regleras i en särskild lag och tidsgränserna ska skärpas. Dessutom föreslår utredningen bland annat att landstingen åläggs att ge patienterna individuellt anpassad information om väntetider, valmöjligheter och innehållet i sin vårdgaranti. På det här sättet får patienterna en starkare ställning i vården än tidigare.

Alliansregeringen och Sveriges kommuner och landsting har nyligen kommit överens om den så kallade ”kömiljarden” för att korta vårdköerna. Dessa medel ska fördelas mellan landsting som lyckas att ge sina patienter vård i tid. Satsningen är resultatbaserad och pengarna delas ut i efterhand till de landsting som når de uppsatta målen. Syftet med denna satsning är att förbättra tillgängligheten till vård.

Alliansregeringen och Sveriges kommuner och landsting har nyligen också kommit överens om betydande belopp till en så kallad rehabiliteringsgaranti för de närmaste två åren. Denna satsning görs för att landstingen ska kunna ge behandling och rehabilitering åt personer med ryggproblem och psykisk ohälsa. Dessa diagnoser är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning.

Det här är några exempel på de satsningar Alliansregeringen vill göra inom hälso- och sjukvården. Det gemensamma är tillgänglighet till vården och självbestämmande för patienterna. Alliansregeringen och Allians för Jämtlands län har samma inriktning – vi står på patienternas sida.

Allians för Jämtlands län

Marianne Larm-Svensson, c, Christer Siwertsson, m, Finn Cromberger, fp, Lars-Olof Eliasson, kd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons