Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rör inte det orörda fjället

/

Annons

Maggi Mikaelsson (ordf) och Bengt Åsengård (vd) vid Jämtlands läns Hushållningssällskap lovar guld och gröna skogar om Åres politiker nobbar den översiktsplan för vindkraft i Åre kommun, som pekar ut var vindkraftsutbyggnad kan tillåtas i kommunen.

Planförslaget säger att vindkraftsutbyggnad i de orörda fjällområdena Middagsfjället och Tångböleflätet ska förbjudas.

Middagsfjället är ett helt oexploaterat fjäll, där det inte finns några som helst kraftledningar eller vägar som skär genom den orörda naturen.

Här vill Fred. Olsen Renewables AB och Jämtlands läns Hushållningssällskap bygga en av Sveriges största landbaserade vindkraftparker. Planerna är att uppföra 57 stycken vindkraft-verk som kan bli ända upp till 195 meter höga.

Ett omfattande vägnät som beräknas bli ca 31 km långt måste anläggas, då varje kraftverk kräver att stora fordon kan ta sig ända fram till vart och ett av dem under byggprocessen. Av ansökan till Länsstyrelsen framgår att markanspråk kommer att bestå av vägar till varje verk, uppställningsplatser samt eventuell bergtäkt inom området.

I miljökonsekvensbeskrivningen uppskattar man att den mängd bergmaterial som krävs till vägnätet uppgår till ca 7 800 grusbilslass.

I det ursprungliga samrådsunderlag som Fred. Olsen utarbetat, omfattade planen 83 vindkraftverk på Middagsfjället och ett beräknat arbetskraftsbehov under drift på mellan 14-24 personer per år.

Efter det att planen reviderats till att omfatta 57 vindkraftverk menar artikelförfattarna att projektet kan ge 17-28 varaktiga arbetstillfällen.

Företag, organisationer och kommuninnevånare kommer enligt författarna att erbjudas andelsägande i vindkraftparken. Någon som helst information om vad ett andelsägande skulle kosta lämnas inte.

Under senare tid har vi i pressen kunnat läsa om stora byggprojekt i orörd natur inom Åre kommun där man på ett häpnadsväckande sätt fullständigt struntat i någon som helst miljöhänsyn.

Det senaste skräckexemplet är Svenska Kraftnäts huvudentreprenör Eltel Networks framfart i vidunderligt natursköna fjällandskap i samband med bygget av kraftledningen mellan Järpen och Nea.

Om statliga Svenska Kraftnät inte vinnlägger sig om att intentionerna i sin miljö-konsekvensbeskrivning följs under arbetet med kraftledningen, varför skall vi då lita på att privata och utlandsägda Fred. Olsen Renewables AB skall ta några större miljöhänsyn?

Energimyndigheten har föreslagit att miljömålet för vindkraftproduktion i Jämtlands län skall vara 1 TWh per år 2015.

SCA- Statkrafts planerade utbyggnad av sju stora parker i bland annat Ragunda, Strömsund och Bräcke kommuner kommer att producera nära 2 TWh per år, vilket bara det överträffar Energimyndighetens mål för Jämtlands län med 100 procent.

Åre kommun kan leva upp till epitetet en klimatsmart kommun genom att tillåta vindkrafts-etableringar i de områden som utpekas som lämpliga för ändamålet och samtidigt vara en miljövänlig kommun genom att förbjuda utbyggnad i natursköna och skyddsvärda fjällmiljöer.

Gunnar och Linneá Jönsson, Kina Jönsson och Jonas Ståhl

Närboende till Middagsfjället

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons