Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Risken att hundar dödas av varg under jakt är minimal

Förra veckan angreps och dödades en gråhund vid Bingsta öster om Svenstavik. Sannolikt var det en varg som attackerade hunden.

Annons

På grund av detta angrepp sprider sig både rädsla och rykten om hur farlig vargen är för hunden. För den som är orolig för sin hund är det dock bra att känna till en del fakta.

I Jämtlands län har ett mycket litet antal angrepp på hund av varg, anmälts de senaste tio åren. Men det är också så att i takt med att vargstammen i Sverige har ökat – det beräknas just nu finnas cirka 250 vargar i Sverige – så har även antalet angrepp på hundar ökat. De senaste åren har mellan 30 och 40 hundar per år angripits i landet och det har till 90 procent skett under jakt. Cirka 70 procent av hundarna dödas och resten skadas.

Varg och hund är samma djurart och överallt i världen där det finns vargar så förekommer vargangrepp på hundar. I de delar av världen där det finns få naturliga bytesdjur för vargar verkar hundar i första hand ses som bytesdjur.

Den vanligaste orsaken till att vargar angriper hundar i Sverige tycks däremot vara att vargen ser hunden som en annan varg, som en främling de inte är släkt med. Därmed uppfattas också hunden som en konkurrent både när det gäller att ta bytesdjur och att hitta en eventuell partner.

Det är få möten mellan varg och hund som setts av människor men man vet att det finns olika händelseförlopp och orsaker. Det spänner mellan att hunden och vargen möts av en slump - till att vargen eller hunden aktivt söker upp den andre. Vid vissa tillfällen ignorerar de varandra eller flyr. Det händer faktiskt också att de både leker och uppvaktar varandra.

Det ryktas om att hundar som skäller, löper större risk än andra att bli angripna av varg. Orsak till det påstås vara att vargen kan höra skallet på långt håll och därför söker upp hunden. Det har genomförts försök av Viltskadecenter för att testa om vargar verkligen aktivt söker upp skällande hundar. Resultatet visar att i de flesta fall drog sig vargarna i stället undan från skallet istället för att leta efter hunden. Orsaken till det kan vara att hundskall förknippas med människor och att vargarna därför oftast väljer att dra sig undan.

Om du jagar med hund i ett etablerat vargrevir med två vargar så är risken ungefär en på 9 000 jaktdagar att just din hund ska bli skadad eller dödad av varg. Det innebär statistiskt sett att risken att en lös jakthund blir attackerad i ett vargrevir, är lika stor som att hunden ska bli påkörd av en bil under jakten.

I södra Sverige använder vissa hundägare halsband med pingla på hunden under jakten. Idén kommer från Ryssland och USA där man testat detta under längre tid med bra resultat. Anledningen till att pinglan kan minska risken för angrepp tros vara att vargen förknippar pinglan med människor och därmed flyr. En annan förklaring till att den ger sig av kan vara att ljudet är helt nytt och skrämmande för platsen och situationen.

Att använda en skyddsväst med stålpiggar – som gör det svårt för en varg att bita över hundens rygg – kan också vara en förebyggande åtgärd under jakt.

Det man kan väga in i den här diskussionen är att jakthundar utsätts för många faror under jakt. Ett stort antal hundar blir påkörda av bilar varje år, vissa sparkas ihjäl av älgar eller drunknar när de ger sig ut på svaga isar.

Det är dessutom så att hundar vådaskjuts till döds både av sina ägare och andra i jaktlaget.

Länsstyrelsen konstaterar att det i dagsläget inte finns något känt vargrevir i Jämtlands län. Det görs däremot många observationer av vad som tros vara varg. I många fall har det visat sig vara hund, räv eller lodjur man sett.

Med hjälp av DNA-analyser av spillning har det dock kunnat fastställas att det finns några vargar i länet. Det rör sig troligtvis om ungvargar på vandring och det är ännu för tidigt att säga om någon eller några av dem etablerat revir inom länet. För att fastställa det krävs spårsnö och så snart snön kommer påbörjar länsstyrelsen vinterns inventeringsarbete av stora rovdjur då det bland annat kommer att redas ut var det finns vargar i länet.

Jessica Backeryd

länsstyrelsen Jämtlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons