Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya direktiv kan stoppa fågeljakt

På Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet finns att läsa i den nyligen presenterade ”En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren med mera” Det handlar om lokalt inflytande över rovdjuren men innehåller förslag till nya lagar som blir förödande. Här är några exempel:

Annons

 

Jaktlagen skall ersättas med: Lagen om förvaltning av vilt. (Öppnar för jaktförbud?)

I förslagen om just rovdjuren sätts de i fokus och kommer att styra all övrig jakt. Miniminivåer skall fastställas men populationerna skall tillåtas växa utöver dessa. Inga toleransnivåer eller maximinivåer nämns. Ingen beskrivning heller om att rovdjuren innebär negativa konsekvenser.

Förvaltningsråd ska upprättas och fungera enligt följande, citat: Naturvårdsverket anser att den rådgivande rollen för viltförvaltningsrådet innebär att det är viktigare att alla berörda intressen kan framföra sin syn till länsstyrelsens representanter än att de synpunkter som framförs av en majoritet av ledamöterna med automatik ska väga tyngre än enskilda synpunkter. Av detta skäl menar Naturvårdsverket att omröstningar inte ska ske i rådet.

Ja, ni läste rätt, de ska inte få rösta! Det är Naturvårdsverkets syn på demokrati och lokalt inflytande i ett nötskal. Viltförvaltningsrådets ledamöter skall utbildas och speciellt ordföranden och är ytterligare ett uttryck för naturvårdsverkets syn på förstånd och kunskaper bland befolkningen.

Här skall människor lära sig att tycka och tänka rätt! Sidan 31 och två sidor längre fram: Verket anser att det är viktigt att detta stöd fortsätter och har tidigare bedömt att det behövs åtta miljoner kronor per år till rovdjursinformation.

Det formuleras tydligt att länsstyrelserna blir helt underställda Naturvårdsverket och får ingen avgörande beslutsrätt alls.

Vidare vill Naturvårdsverket ha föreskriftsrätt på ett antal nya områden som rör jakt och vilt.

Dessutom vill de omarbeta jaktlagen, jaktlagstiftningen samt intresseorganisationers talerätt vid överklagande av länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets beslut om jakt.

De vill även ha ett fullständigt förverkligande av fågeldirektivet i svensk lagstiftning, vilket på sikt troligen innebär ett stopp på fågeljakten. Ripjakten och jakten på tjäder och orre kan förbjudas.

Under förslagen till ny lagtext på slutet kommer § 23 och § 24 att tillåta inplantering och förflyttning av rovdjuren.

Förslagen om och ökad lokal delaktighet i rovdjursförvaltningen, förutsätter kraftiga resursförstärkningar på såväl central som regional nivå. Naturvårdsverket menar att denna redovisning tydligt visar på behovet av en utvecklad central utbildning, vägledning och uppföljning av den regionaliserade förvaltningen, skriver Naturvårdsverket.

Kenneth Erikson

Vikmyra

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons