Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu finns chansen att höja länets vägstandard

Annons

I åratal har vi kämpat för mer pengar till länets vägar och järnvägar. Infrastrukturminister Åsa Torstensson, c, har lyssnat. Nu är det upp till oss i länet att visa hur vi vill fördela infrastrukturpengarna.

Det ser riktigt positivt ut för Jämtlands län. Regeringens beslut innebär en uppräkning med nästan 50 procent jämfört med den tidigare socialdemokratiska planeringen.

Den preliminära summan för länet är 477 miljoner kronor för perioden 2010–2021. Det är en ram, vilket innebär att det kan bli ytterligare 25 procent om vi tydliggör behoven. Behoven finns, pengarna behövs.

Även de andra skogslänen är vinnare på den fördelningsmodell som alliansregeringen använder. Anslagen baseras bland annat på bruttoregionalprodukt (BRP), befolkningsunderlag, sysselsättningsnivå och transportomfattning.

Nivåökningen är historisk, aldrig tidigare har det satsats så mycket på vägar och järnvägar i vårt län. Det är ett kvitto på att regeringen tror på hela landet. Det är också en markering mot storstadsfixerad trångsynthet. När man utgår från verkligheten blir skogslänen vinnare och anslagen ökar.

För att konkretisera behoven och samordna effektiva satsningar behöver vi jobba ihop med näraliggande regioner inklusive Tröndelag. Den ökade malmbrytningen och produktionen av miljöbränsle gör att godsmängderna i Norrland ökar.

Samtidigt behöver vi ta miljöhänsyn och minska slitaget på landsvägar. Därför är det viktigt att satsa på järnvägar. Då tänker jag både på Inlandsbanan och på tvärgående trafik. Meråkerbanan är en flaskhals mot Tröndelag och jag har skrivit till norska regeringen för att förmå dem att prioritera upp en grundförstärkning och elektrifiering av Meråkerbanan.

I övrigt kan vi konstatera att det i den här potten nu också finns pengar till investeringar i gång- och cykelvägar samt landsvägar. Projekten är många, behoven är stora. Ett angeläget exempel är E45 som måste rustas upp till Europavägsstandard.

Regeringen har även anslagit en miljard kronor till drift och säkerhetshöjande åtgärder, samt 150 miljoner till investeringar i enskilda vägar. Dessa pengar återstår att fördela mellan regionerna.

Nu är det viktigt att privatpersoner, företag och intresseorganisationer engagerar sig och lyfter fram konkreta projekt. Varje kommun har uppdraget att dokumentera och sammanställa behoven. Prioriteringarna inom länet och mellan olika trafikslag görs regionalt under ledning av länsstyrelsen.

Förutsättningarna har aldrig varit bättre än nu att få en ordentlig standardhöjning av våra vägar och järnvägar i länet.

Per Åsling, c

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons