Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöpartiet och landsbygden

Annons

Vid ett flertal tillfällen nu har jag fått kommentarer i stil med ”Miljöpartiet kan inte jag som bor på landsbygden rösta på, de vill ju förbjuda bilen”.

Detta resonemang förvånar mig och gör mig i många fall besviken. Jag har själv bott på landsbygden i så gott som hela mitt liv, med undantag för de två senaste åren och är mycket väl medveten om hur det är att vara beroende av bilen. En av anledningarna till att jag har bott på landet är ett intresse för jakt, fiske och natur, samma anledning till att jag engagerar mig i miljöfrågor. Jag menar att de som bor på landsbygden också har ett ansvar för framtiden. Vi har dessutom en stor möjlighet i den omställning som kommer att krävas.

Sverige är ett landsbydsland, om vi tittar på yta i relation med befolkningsmängd, det kan nog ingen säga emot. Landsbygden är central i ett omställningsarbete till ett hållbart samhälle, där produceras i dag både el, humankapital och livsmedel. Dessutom utgör landsbygden en oerhört stor potentiell möjlighet för annan energiproduktion, till exempel förnyelsebara bränslen av olika slag.

Att strävan mot mindre utsläpp av både klimatgaser och miljögifter skulle vara något negativt är för mig helt ofattbart. Att det dessutom skulle föra oss tillbaka till något slags förhistoriskt skede är lika konstigt.

För att få störst effekt på kortast tid av klimatarbetet måste arbetet i första hand läggas där det gör störst nytta. Detta innebär olika åtgärder i tätorterna och på landsbygden.

Minska användandet av fossila bränslen. Om vi minskar okynnesåkandet i tätorter genom kraftigt ökat samåkande, mer kollektivtrafik och bättre möjligheter till cykel och gång så kommer utsläppen att minska avsevärt.

Ersätta fossila bränslen med förnyelsebara sådana. Byte av fordon och konverteringar är några exempel på lämpliga åtgärder. Detta kan vara lämpliga åtgärder för landsbygden

Vad vi i Miljöpartiet de gröna vill är att i de områden där det finns möjligheter till att ersätta bilen skall det bli dyrare att ta bilen, i jämförelse med där man är beroende av bilen. Att vi dessutom arbetar för sänkt arbetsgivaravgift för småföretag, ökad möjlighet till kollektivt åkande och vill att landsbygden skall ha den service som alla i landet har rätt till, gör att även landsbygdens invånare har goda argument för att rösta på Miljöpartiet och vara delaktig i vår hållbara framtid utan att behöva vara rädd för att hamna i medeltiden

Bosse Säll

Miljöpartiet de gröna Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons