Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länets unga måste röra sig mer

Annons

Fysisk aktivitet och goda matvanor är viktiga förutsättningar för vår hälsa. Det är väl bevisat att den som rör på sig och äter bra mår bättre, håller sig friskare och minskar risken för att drabbas av sjukdomar som typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Under uppmärksamhetsveckan ”Ett friskare Sverige” satsar vi gemensamt på att sprida inspiration och kunskap för att äta bra och röra på sig. Vi vill öka möjligheten till människors hälsosamma val genom att uppmärksamma konkreta exempel från hela landet.

Det är i unga år som vi lägger grunden till våra framtida vanor. Därför blir insatser riktade till barn extra viktiga. Föräldrar och andra vuxna som möter barnen, exempelvis personal i förskola, barnhälsovård och föreningar, har därför ett stort ansvar för att hjälpa barn till bra vanor när det gäller mat och fysisk aktivitet. I dag äter dock bara en av tio fyraåringar tillräckligt med frukt och grönsaker. Minst lika viktigt för barns hälsa är fysisk aktivitet. För att må bra behöver barn röra på sig under minst 60 minuter per dag, både måttlig och hård aktivitet. Nyare forskning visar också än mer på betydelsen av att undvika en stillasittande livsstil.

Dessa insikter gör att kommunens och landstingets ansvar om möjligt blir ännu tydligare. Det handlar bland annat om att i förskolan tillhandahålla bra mat och stödja barnen i att etablera en positiv attityd och bra vanor kring mat. Detta kan vara allt från att maten och måltiderna som serveras är hälsosamma och varierade, till regelbundna mattider, måltidsmiljön etc. När det gäller fysisk aktivitet är närmiljön viktig för möjligheter till lek och rörelse. En rymlig utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng främjar fysisk aktivitet bland barn. Det är därför viktigt att se över skolgårdar och andra lekmiljöer.

Likaså barnhälsovården når alla barn och har en viktig roll i arbetet med att främja bra mat och rörelsemönster hos barnen. Här ligger fokus på att stötta och uppmuntra familjer och föräldrar till bra vanor.

Just nu pågår uppmärksamhetsveckan ”Ett friskare Sverige”. Mellan den 19 och 25 april uppmärksammas vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet. På uppdrag av regeringen samordnar Statens folkhälsoinstitut aktiviteterna under veckan tillsammans med en rad aktörer från kommun, landsting, frivilligsektorn och även en del privata aktörer.

Vi hoppas att ”Ett friskare Sverige” ska ge förutsättningar för att få fler människor att röra på sig och äta bra.

Enstaka informationsinsatser i sig förbättrar inte folkhälsan, men varje insats är ett steg i rätt riktning. För att nå resultat krävs ett långsiktigt arbete och insatser på flera nivåer – alla tillgängliga krafter behövs för en förbättrad folkhälsa, i Jämtlands län såväl som i hela Sverige.

Anna Hildebrand (MP)

Landstingsråd Jämtlands läns landsting

AnnSofie Andersson (S)

Vice ordf. Kommunstyrelsen Östersunds kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons