Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konsulter sågar Uittos regionförslag

Landstingsrådet Uittos regionförslag, Jämtlands län och Sundsvalls och Ånge kommuner, är fullständigt sågat jäms med fotknölarna av konsultfirman SWECO.

Annons

Det är nu risk att länet sugs in i en storregion i Norrland. Arlanda måste då bli regionens administrativa centrum.

I Västsverige och Skåne har landstingen slagits ihop. I andra delar av landet övervägs nya regionbildningar. De fyra norrlandslandstingen är oeniga, därför finns ansökningar om att få bilda en respektive två regioner i Norrland.

Landstingen i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län har ansökt om att få bilda en region.

Andra landsting har inte lämnat in någon ansökan. Regeringen har uppdragit åt Kammarkollegiet att pröva ansökningarna. SWECO har utrett konsekvenserna. Utredningarna är nu på remiss.

SWECO betonar att man endast haft i uppdrag att utreda de ansökningar som kommit in och man har varit bunden av de kriterier som Ansvarskommittén arbetat med.

Det är alltså helt outrett vilka regioner som skulle kunna bildas i mellersta Sverige upp till och med Jämtlands län och där man sammanväger vad som är bäst för samtliga, inte något enskilt områdes bästa.

Är det kanske totalt sett lämpligare att länet ingår i en mer sydlig region eller som Gotland och Halland förblir egen region? Det är inte prövat.

Regionförslaget, Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län, vacklar innan det är klart hur man löser det för övriga landsting i Mellansverige. Många pusselbitar saknas eller är outredda.

I tidigare debattartikel i januari 2009 har hävdats att i en region omfattande de fyra norrlandslänen så kommer starka ekonomiska och politiska krafter i kustområdet att bli dominerande medan inlandsfrågorna blir marginaliserade.

Länets kommuner måste därför i sina remissvar till Kammarkollegiet försöka hindra att Jämtlands län nu tvångsansluts till en norrländsk storregion.

Skulle det ändå bli en storregion måste den centrala förvaltningen läggas i Arlanda.

Det är endast dit som det av kostnads- och tidsmässiga skäl är rationellt att förlägga möten och sammanträden med deltagare från Norrlands olika delar. All erfarenhets från norrlandssamarbete visar detta. Det är Arlanda som blir storregionens kommunikationsnav och administrativa centrum. Men det finns bättre alternativ.

90 procent av landstingens resurser går till sjukvården. Regionfrågan är därför i första hand en fråga om hur sjukvården skall organiseras och finansieras.

Stora statliga skatteutjämningsbidrag skapar nu möjligheter att uppnå lika kvalitet på sjukvården i landets alla delar.

Marginella delar av landstingens verksamheter avser näringsliv, utbildning, kultur med mera. Dessa frågor är viktiga för kommunerna som därför har egna nämnder och tjänstemän som driver frågorna.

Staten måste på sikt, såsom i Norge, att ta över ansvaret för sjukvården. Kommunerna kan då ta över återstående frågor från landstingen, vilka därefter avskaffas. Ett kostnadskrävande dubbelkommando avvecklas, regionfrågan desarmeras och Jämtland och Härjedalen består som en stark region som för sin egen talan i samarbetet med andra.

Jan Billow

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons