Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Idrott förebygger ung ohälsa

/
  • Att få barn och unga att engagera sig i idrottsföreningar är ett bra sätt att få dem att undvika alkohol, narkotika och kriminalitet, skriver debattören. Foto: Lars-Eje Lyrefelt

Annons

Utredningar visar att en meningsfull fritid stärker barn och ungas hälsa och välbefinnande. Idrotten och idrottsföreningarna har en unik dragningskraft på barn och unga och bidrar genom sina aktiviteter till att påtagligt stärka folkhälsan. Rätt använd kan idrotten också förebygga så att barn och unga inte hamnar i miljöer/beteenden där alkohol, narkotika och kriminalitet lurar till ett destruktivt liv. Vi vet i dag att många unga inom Östersunds kommun far illa och mår dåligt. Den utvecklingen måste stoppas och ett bra sätt är att genom föreningslivet skapa aktiviteter som engagerar ungdomarna själva och där alla som vill kan vara med.

Mot den bakgrunden är det givetvis av vikt att kommunen som har ett huvudansvar för barn och ungas fritid satsar resurser på just idrottsföreningarna. Det har också kommunfullmäktige (KF) och idrotten genom Östersunds Idrottsråd varit överens om och bland annat givit Kultur och fritidsnämnden (KFN) i uppdrag att: I syfte att utveckla och stärka idrottens ekonomiska resurser och ungdomsverksamhet ska nämnden genomföra en översyn gällande bidragsnormer och hyror. (Strategier beslutade av KF 06-11-30, § 175)

Nu föreligger sent om sider ett förslag till en sådan översyn vilken är utsänd till idrottsföreningar med flera på remiss och svaren skall vara inne hos KFN senast den 15 maj 2009.

Det förslag som KFN presenterar går stick i stäv med det uppdrag som KF givit nämnden. I stället för att stärka föreningarnas ekonomi så dräneras i stället idrottsföreningarna i Östersunds kommun på mellan 800 000 och 900 000 kronor per år och detta främst genom att hyrorna vid kommunens anläggningar höjs. Förändringar i aktivitetsbidrag och hyror för barn och ungdomar medför i bästa fall att föreningarna utfall för den gruppen blir ungefär oförändrad.

Detta går dock inte med säkerhet att fastställa eftersom det i utredningen inte redovisas hur mycket respektive förening betalar i hyror för närvarande. Denna uppgift har uppenbarligen medvetet utelämnats så att en samlad bedömning inte låter sig göras. För inte kan det väl vara så att kommunen inte vet hur mycket hyreskostnader de fakturerar olika föreningar? Vidare föreslås att hyrorna skall indexuppräknas varje år medan bidragen skall ligga fast och kunna omförhandlas vart fjärde år. Detta undergräver ytterligare föreningarnas ekonomi.

Förslaget är obegripligt och utredningen bristfällig. Till saken hör att Östersunds kommun redan ligger bland bottenkommunerna när det gäller ekonomiskt bistånd till föreningarna. Enligt en utredning publicerad på RF:s hemsida 2007 låg Östersund på en 233:e plats bland landets 290 kommuner med ett bidrag som motsvarar 52 kronor per innevånare. Den klart lägsta siffran bland länets kommuner och där dessutom de flesta har nolltaxa vid hyra av kommunernas anläggningar.

Jämförelsen med andra kommuner i utredningen är missvisande eftersom bara aktivitetsbidragen jämförs. De flesta kommuner har i regel ett flertal andra bidragsformer som inte finns i Östersunds kommun.

En ny utredning som följer gällande kommunala styrdokument och där personer med kompetens inom det idrottspolitiska området tillåts medverka är helt nödvändig.

Roland Sundström

Idrottsledare, Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons