Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur ska äldre bo?

Annons

Var och hur man ska bo, när man blir gammal, är en fråga som oroar många äldre.

SPF Jämtland har med hjälp av sina medlemmar i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) gjort en undersökning om äldreboendena i Jämtland. Vi har försökt få svar på frågor om vilka boenden som erbjuds, hur lång väntetiden är, hur stort bostadsbehovet med god tillgänglighet är och hur framtiden ser ut.

Det är inte alltid de äldres och deras anhörigas behov, som svarar mot kommunens utbud. Många gånger finns outtalade behov, men man anpassar till kommunens utbud och tror inte att det att det är någon idé att kräva någon hjälp.

När det gäller det särskilda boendet (det vill säga boende med heldygnsomsorg) tycks utbudet av platser för närvarande vara ganska tillfredsställande med undantag av Bergs och Ragunda kommuner, som anser att bostadsbehovet är stort. Väntetiden ligger på ca tre månader eller mindre.

Behovet bedöms av en biståndshandläggare och man måste ha väldigt stort behov av plats.

När det gäller annat boende än det som bedöms av biståndshandläggare utan av de äldre själva, är det svårt att finna bostäder med någon form av service; ett tryggt boende med tillgång exempelvis till gemensamhetsutrymmen. Antalet äldre i Jämtland ökar och man efterfrågar i vår stora glesbygd en bostad, som erbjuder en större trygghet än den man har. Krokom och Åre svarar att det finns ett stort behov av så kallat trygghetsboende.

Ragunda erbjuder ett antal lägenheter för 60-plussare i ett ombyggt hyreshus. Bräcke har 42 lägenheter under byggnad och kommunen planerar att varje kommundel ska ha tillgång till trygghetsboende (med viss service men utan behovsprövning).

Det finns ett stort behov av andra boenden än särskilt boende. Det finns anledning för kommuner som inte kartlagt behovet av trygghetsboende att snarast komma till skott. Ett tryggare boende för den som önskar måste vara högt prioriterat.

Välkomna på vår temadag om boende för äldre den 8 september i Lasarettets hörsal där Barbro Westerholm, riksdagsledamot, presenterar betänkandet Bo bra hela livet.

Ingrid Hemmingsson

Ledamot i distriktsstyrelsen och KPR-ansvarig

Karin Skoglund

Distriktsordförande i SPF Jämtland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons