Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Höj skatten i Östersund

Ekonomisk tillväxt skapas genom att det produceras nyttigheter som vi efterfrågar i samhället och som ger oss ökade förutsättningar att leva ett så rikt liv som möjligt.

Annons
I mediadebatten finns en föreställning om att ekonomisk tillväxt bäst skapas genom ekonomiska incitament som genom sin konsumtionspåverkande effekt kan upprätthålla den privata produktionen och därmed indirekt, även sysselsättningen. I klartext innebär det att ekonomisk tillväxt bäst skapas genom att privata företag får möjlighet att upprätthålla, eller ännu hellre, öka produktionen av varor.
Ja, visst är detta korrekt enligt min gamla lärobok i nationalekonomi. I dag borde vi dock ha en djupare diskussion om innehållet i begreppet ekonomisk tillväxt:
För det första, är det bara negativt att konsumtionen av varor minskar när vi dignar av prylar i garderober och vindskontor?
För det andra, är det inte dags att styra produktionen mera mot innehåll och kvalitet?
Mitt förslag är att Östersunds kommun tar steget och blir en föregångskommun genom att höja kommunalskatten på ett bräde med tre kronor i kombination med upprättande av ett "kontrakt" med sina kommuninnevånare.
Vägen till ökad tillväxt går på detta sätt genom planerad produktion av tjänster som gagnar vår välfärd på såväl kort som lång sikt, och inte genom miljöförstörande konsumtion av prylar som till stor del produceras under urusla förhållanden.
Vad menar jag då med ett "kontrakt" upprättad med kommuninnevånarna? Jo, att de ökade resurserna på cirka 300 miljoner kronor som skatteökningen leder till, framför allt används till att personellt förstärka socialtjänsten och skolan.
Genom de cirka 500 nya tjänsterna, som den utökade budgeten möjliggör, kan vi minska den sociala utslagningen och få ett lugnare klimat i skolorna. Det i sin tur ger på sikt, kanske inom fem år, rejält minskade kostnader för de sociala - och ofta ineffektiva - brandkårsinsatser som idag tynger kommunens kostnadssida. Dessa långsiktiga "vinster" kan bestå av allt från minskade sjuklönekostnader, lägre kostnader för institutionsbehandlingar och socialbidrag.
Den allra viktigaste vinsten är dock att man kan uppnå en bättre social situation i kommunen, där fokus allt mer glidit över till effektivt förebyggande arbete från de kostsamma och ineffektiva ad hoc lösningarna.
Kontraktet måste byggas upp så att det mycket tydligt framgår hur de ökade skatteintäkterna ska användas. Kommunledningen måste presentera de medel som ska leda till de önskvärda resultaten, några sådana kan vara max 20 elever i en klass eller att man sätter in rejäla åtgärder mot barn som far illa på ett så tidigt stadium som möjligt.
Vidare måste man formulera konkreta mål som måste uppnås såväl inom socialtjänsten som inom skolan för att de kalkylerade intäkterna ska kunna realiseras.
Vad innebär då ett högre skatteuttag på tre kronor för den enskilde kommuninnevånaren?
För en person med en inkomst på 21 000 kronor i månaden innebär det en minskad disponibel inkomst på cirka 4 700 kr på ett år, motsvarande 388 kr i månaden.
Är det för mycket? Jag tror att det beror på hur detta förlag "paketeras" och genomförs. Dialogen med oss kommuninnevånare måste bli bättre än idag och framför allt flyttas från den intetsägande redovisningen av hur de olika nämnderna håller sina budgetar, till vad man skapar för nytta för oss boende i kommunen.

Claes Malmquist
Orrviken

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons