Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gengröda – ett hot mot jordbruket

/

Annons

GMO är kortform av genmodifierade organismer och sägs av förespråkarna vara lösningen som ska mätta jordens snabbt växande befolkning. I själva verket är det en lek med liv och ännu ett steg i riktning mot att förstöra vår jord. Det vi nu skådar är en naiv övertro på teknisk utveckling, och i det här fallet bioteknik. Detta i kombination med multinationella företags propaganda och skrämseltaktik.

Monsanto (företaget bakom PCB och Agent Orange) har i princip monopol på GM-grödor och utmålar sig själva som världsfrälsare. I själva verket undanhåller man skrämmande resultat från forskning av hälso- och miljöeffekter av deras GMO. Bönder i främst tredje värden lockas att köpa det dyra GM-utsädet, (där man löpande betalar licensagifter), men hamnar i en fälla då grödorna kräver mångdubbelt med bekämpningsmedel samtidigt som marken snabbt utarmas. Bönderna har skuldsatts och hamnat i djup fattigdom.

I Europa har man förstått riskerna med GMO och motståndet är stort i många länder.

Trots det har EU hittills godkänt alla nya GMO som företagen önskat få ut på marknaden. När ett bioteknikföretag vill lansera en ny GMO krävs en ansökan i det land där de vill lansera produkten. Ansökan ska innehålla en riskbedömning för hälsa och miljö. Det anmärkningsvärda är dock att samma företag som vill tjäna pengar på sin GMO får själv göra utvärderingen och beskriva riskerna med den egna produkten. Hittills har samtliga av de inkomna ansökningarna godkänts, utan någon redogörelse för skiljaktiga åsikter eller vetenskaplig osäkerhet. Och det är det här faktaunderlaget – vilket inte är offentligt och skulle aldrig hålla för en vetenskaplig publicering – som EU-kommissionen baserar sina beslut på.

Sverige är ett av tre länder som konsekvent röstar för nya GMO. Sverige röstar alltså för att tillåta GMO, baserat på tvivelaktiga data, och röstar även för att förbjuda enskilda länder att utlysa sig som GMO-fria zoner. Detta motiverar vår regering med att den fria marknaden ska få styra. Ett fullständigt absurt argument. En fungerande marknad kräver fullt informerade konsumenter, vilket bevisligen alltså inte är fallet när det gäller GM-grödor. Dessutom haltar GMO-marknaden kraftigt när det gäller hållbar utveckling då ingen hänsyn tas till vare sig miljömässig- eller social hållbarhet.

I september lade regeringen fram en lag för GMO-odling i Sverige. Denna var en tolkning av EU: s GMO-lag och dessvärre än mer slapphänt. Exempelvis kräver den informationsplikt på 100 meter från en GMO-odling, vilket i praktiken betyder att inte ens grannen behöver informeras. Här bör tilläggas att spridningseffekten på GMO är enorm och okontrollerbar vilket omöjliggör för omkringliggande odlingar att odla ekologiskt.

Nyligen utropades Östersunds kommun som Sveriges första GMO-fria kommun. Förhoppningsvis följer även övriga kommuner och andra aktörer i länet Östersunds exempel och förstår vikten i denna markering och ytterligare stärkta profilering av Jämtland som ett hållbart matlän.

Viktigast är dock att vi som konsumenter blir varse om riskerna med GMO och börjar att ställa krav.

En väg i den riktningen är att rösta grönt i EU-parlamentsvalet.

Anna Hildebrand, mp

Landstingsråd Jämtlands läns landsting

Karin Thomasson, mp

Kommunalråd, Östersund

Karin Österberg, mp

Politisk sekreterare, mp, Jämtlands läns landsting

Owen Laws, mp

Gruppledare, Krokom

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons