Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gärna vindkraft – men inte i Bakvattnet

/

Annons

Vi är några centerpartister i Krokoms kommun som vänder oss emot en vindkraftspark i Bakvattnet/Åkersjö-området. Vi ser med oro på att en sådan exploatering kommer försvåra möjligheten att turistiskt utveckla området. Även estetiska och naturvärden kommer att gå förlorade.  

Vindkraften är en viktig del för en hållbar energiutveckling i vårt land. Vi ser positivt på en fortsatt utbyggnad i landet där förutsättningarna finns fysiskt och ekonomiskt. Likaså ser vi turismen som en mycket viktig näring med turistföretagare och arbetstillfällen i kommunen.

Krokoms kommun har under våren arbetat med en revidering översiktsplan för vindkraftsutbyggnad i kommunen. Där pekas möjliga områden ut utifrån vindförhållandena i dels skogslandskapet och dels höjdlägen i fjällområden nära Åkersjön, Vallrun och Bakvattnet.

Bakvattnet, Åkersjön, Vallrun och Rörvattnet är det klart viktigaste och enda större sammanhängande området i Krokoms kommun för turism. En vindkraftsutbyggnad i detta område kommer kraftigt försämra möjligheterna till en positiv turistisk utveckling. Skador kommer uppstå i höglänta känsliga fjäll- och myrområden med anlagda vägar och nedgrävning av kabel med mera.

Vi ser att detta kommer begränsa såväl rennäringen som framtida jakt i området. I översiktsplanen tas inte frågan upp om den kraftledning som måste byggas. Kraftledningen kommer att byggas för att ansluta anläggningen till kraftnätet vid Stora Stensjön. Ledningsgatan blir drygt 30 kilometer lång och kommer dras på östra sidan om Ansättfjället rakt igenom det Natura 2000-klassade området.

När det gäller de utpekade områdena i skogslandskapen ser vi positivt på en vindkraftsutbyggnad. Däremot är vi starkt emot en utbyggnad i nära anslutning turistområdet Bakvattnet Åkersjön.

Vi har stor förståelse för markägare, som med en vindkraftsetablering får nya inkomster på sin mark. Men vad får grannfastigheten som påverkas, och alla andra som berörs? Vi anser också att när vindkraftsverkanläggningar planeras så skall kommunen sätta krav på återbäring – alltså, slut återbäringsavtal innan etablering sker (något sånt krav ställde aldrig på Råshön och Frösörun  vindkraftsparker)! Det är helt obegripligt med tanke på debatten om återbäring på vattenkraft.

När europeer söker sig till Krokoms kommun för att turista vill man naturligtvis inte göra det i anslutning till vindkraftparker (då man på hemmaplan har fullt av dessa inom sitt närområde). Även turister från vårt eget län och närområde kan reagera negativt. Det är också viktigt att se möjligheterna med både sommar och vinterturism.

Vi vill att turismen kan utvecklas med många småskaliga entreprenörer i samverkan. På sikt genereras många nya arbetstillfällen, vilket positivt påverkar kommunens skatteintäkter. Vindkraftsparker i området genererar inte intäkter till kommunen utom möjligen vid själva bygget.

Maria Derenius Torestam, Leif Olsson, Kurt-Olov Göransson

Centerpartister från Vallrun, Tulleråsen och Dvärsätt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons