Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fritt val hotar en vård på lika villkor

Annons
Vi socialdemokrater har alltid värnat om den lilla människans möjligheter till ett gott liv, där var och en har möjlighet att själva påverka sin egen vardag. För många människor runt om i landet, inte minst i vårt län, har olika former av kooperativ varit en stor del av att ta makten i sin vardag.
Genom dessa kooperativ har en enorm kraft från var och en bidragit till en god verksamhet och omsorg samt mångfald inom den offentliga verksamheten, som den traditionella offentliga sektorn inte hade kunnat skapa. Inom Östersunds kommun har vi under en längre tid upphandlat vård- och omsorgstjänster enligt LOU.
Min och många andras erfarenhet av den lagstiftningen är att den inte bidrar till mångfald i någon större utsträckning utan koncentrationen till större vårdbolag fortsätter och kooperativ och små företag svarar för en mycket liten andel.
Därför var det positivt när förslaget till ny lagstiftning kom, lag om valfrihetssystem, LOV. Enligt LOV är det inte den med lägst pris och bara den som får utföra tjänsterna.
När man upphandlar enligt LOV skall utförarna uppfylla ställda kvalitetskrav men sedan kan det vara flera utförare av tjänsterna och det är brukaren som väljer vem man vill ha. För oss som sedan tidigare upphandlat enligt LOU öppnar det nya möjligheter för att öka mångfalden. Men ett vårdval kan också få tråkiga konsekvenser om det inte finns en medvetenhet om vilka krafter detta kan bidra till. Kommunerna ska enligt förslaget frivilligt få använda sig av denna nya möjlighet. Det innebär att kommunen själv avgör hur, var och på vilket sätt detta kan ske.
Östersunds kommun utreder nu att införa vårdval i en begränsad omfattning utifrån de förutsättningar vi har. När det gäller Primärvården föreslås vårdval bli tvingande i kombination med fri etableringsrätt. Det innebär att alla landsting måste införa detta och att alla vi i Jämtlands län fritt kan välja vår Hälsocentral.
Det låter väl bra ända tills man inser att dessa val kan påverka möjligheterna till vård på lika villkor i hela länet. Om man tror att de nya hälsocentralerna kommer att etablera sig i Jämtlands glesbygd så är man bra naiv, för det tror inte ens utredarna själva. Hälsocentralerna måste finnas där människor bor och där behoven finns. Där fri etableringsrätt sedan tidigare införts, till exempel i Stockholm, har det inneburit att hälsocentraler fått läggas ner i förorterna och nyetableringar sker i innerstaden.
Kommunal i Stockholm gjorde nyligen en undersökning som visade på skrämmande brister bland utförarna av vård- och omsorgstjänster där. Väldigt få av företagen lämnade in årsredovisning. Väldigt höga "externa" kostnader redovisades.
Flera hade också skatteanmärkningar och många företag saknade också kollektivavtal. Så när man inför ett vårdvalsystem så kräver det kloka politiska överväganden. Svaret på frågan om vårdval är bra eller dåligt är både jag och nej och det är viktigt att medvetenheten om bristerna och fördelarna finns. De övervägandena görs inte, enligt min uppfattning, i alla kommuner och landsting i dag.
Katarina Nyberg Finn, s
Frösön

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons