Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försvarsministern: Generalen har fullständigt fel

/

Annons

Generallöjtnant Carl Björeman har i sin artikel i LT den 9 juli fel i varje del i sina påståenden om försvarspolitiken.

Nato dikterar ingenting vad gäller Sveriges försvar. Sverige är inte medlem i Nato. Vi samverkar i Nato-ledda internationella krishanteringsinsatser helt utifrån egna beslut.

Försvarsmakten ansvarar för de ekonomiska beräkningarna gällande det framtida försvaret. Enligt Försvarsmaktens underlag ryms den av Försvarsmakten föreslagna insatsorganisationen inklusive ett nytt personalförsörjningssysten inom föreskriven budgetram.

Dessutom har Försvarsmakten för första gången planerat in en marginal, en kil, för att täcka kostnadsökningar.

Den struktur försvaret ges är förberedd för en utökning av insatsorganisationen om en omvärldsförsämring skulle inträffa.

Fyra tyngre mekaniserade bataljoner förbereds med krigsplacerad personal, samt med tyngre materiel förrådsställd, för att efter politiska beslut kunna tillföras insatsorganisationen. Personalregister över i försvaret tidigare aktiv personal upprättas för att möjliggöra framtida återtagning, om den säkerhetspolitiska situationen skulle försämras.

Värnplikten avskaffas inte alls, men kommer inte att tillämpas om inte försvarsberedskapen så kräver. Istället kommer rekrytering till militär grundutbildning ske på frivillig grund.

Försvarsberedningen har lagt fram två stycken sju-partieniga rapporter på vilken försvarspropositionen har baserats. Pliktutredningen lade i enighet fra m principerna för framtidens personalförsörjning på frivillig grund, vilka regeringen verkställer.

Det finns i Pliktutredningens slutbetänkande, liksom i riksdagens beslut, fem-partienighet kring framtidens personalförsörjning. Socialdemokraterna klarar inte att fullgöra ingångna överenskommelser utan hamnar för första gången ensamma i Vänsterpartiets knä i försvarspolitiken.

Det finns alltså majoritet i riksdagen för min försvarspolitik, men inte för den vänstern, socialdemokraterna och tydligen också Björeman företräder.

Det är inte provokativt att genomföra övningar i internationell krishantering på eget territorium. Den som tycker det låter Ryssland styra svensk säkerhetspolitik.

Att en tidigare generallöjtnant anser att Rysslands eventuella reaktioner skall styra var, när och med vem Sverige övar är anmärkningsvärt.

Försvarets nya insatsorganisation blir inte mindre än i dag. Den blir 50 000 personer stor, men skillnaden blir att hela försvaret kommer att vara tillgängligt i princip omedelbart om Sverige hotas.

Med den gamla försvarspolitiken har endast en tredjedel av den nationella insatsorganisationen – eller 11 400 man år 2008 – varit användbar inom ett år.

I dag är det 13 000 personer som fullgör sina hemvärnskontrakt, vi vill utöka det till 22000 personer i det framtida försvaret.

Då Björeman motverkar det nya och försvarar det gamla vill han alltså ha ett försvar med mycket låg tillgänglighet och användbarhet.

I praktiken innebär det en sänkt försvarsförmåga för Sverige.

Sten Tolgfors, (M)

Försvarsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons