Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En bra vård – inte lägre skatt

För att klara utmaningarna som finns i vården gäller det att bevara och förbättra människors hälsa. I den socialdemokratiska vårdpolitiken sätter vi patientens behov först, vilket innebär att den som har störst behov också skall få mest hjälp.

Annons

Eftersom sjukvården behöver mer resurser har vi inte råd att sänka våra skatter med hundratals miljarder, som i grunden i stället behövs i välfärden.

Kvalitén och rättvisan i sjukvården kräver en skattenivå som räcker för att säkra välfärdens framtida finansiering.

Jag är övertygad om att de flesta av oss är beredda att stå för en högre skattenivå för de som redan har bra löner om vi samtidigt vet att alla och inte bara ett fåtal får rätten till en jämlik och bra sjukvård i hela landet.

Därför är det bra att socialdemokraternas kongress kommit överens om att våra norrländska krav är rimliga nämligen att vi behöver utbilda fler läkare och våga fördela dessa utbildningsplatser till de områden i landet där det finns störst behov. Att vi också har kommit överens om att en nationell kvalitetscertifiering kan se till att vi har hög kvalitet i hela landet på sjukvård och bra kontroll, samtidigt som resurserna till sjukvården skall fördelas utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv.

Sjukvården måste få kosta, men då måste vi också inse att medlen till den måste fördels så att det även går att bedriva sjukvård i glesbygd, trots att det kostar mer. En bra sjukvård kan aldrig ges i fattigare delar av vårt land eller i delar där vi har fler äldre med större behov om statens bidrag bara delas ut per person utan att man tar hänsyn till olika landsdelars egna förutsättningar. En socialdemokratisk välfärdspolitik tar sådana hänsyn och en enig socialdemokratisk partikongress har nu bekräftat detta.

De som arbetar i vården måste dessutom få mer tid för patienterna och vi vill därför jobba för att öka personalens direkta tid med patienterna.

Vi vill också stärka psykiatrin med tydliga nationella mål eftersom psykisk ohälsa är ett stort hot mot välfärden och enskildas situation.

Sjukvården är oerhört beroende av hur kostnader för läkemedel och behandlingar ökar eller hålls nere. Vi kan aldrig acceptera att ett av Europas effektivaste och biligaste Apotekssystem nu monteras ned och säljs ut, bara för att den privata marknaden skall få tillgång till vinstmöjligheter. På inget ställe i Europa har detta bidragit till lägre kostnader för patienter eller landsting. Tillgången till läkemedel också i glesbygd är nära nog unik i vårt land! När vi återfår regeringsmakten kommer socialdemokraterna att göra nödvändiga förändringar i apoteksreglerna för att åter försöka säkerställa detta.

Valfrihet är en självklarhet, men folkvalda måste få avgöra var och om privata företag ska starta sjukvård med våra gemensamma skattepengar.

Skattemedlen måste kunna fördelas rättvist och marknaden kan inte få styra var sjukvården ska finnas. Ingen skall kunna köpa sig till förtur i vården!

Våra gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd inte till aktieägarnas vinstuttag.

Robert Uitto (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons