Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är dags att satsa på vindkraft västerut

Enligt förslaget till vindkraftsplan för Åre kommun som nu ska ställas ut har endast ett område, Moskogen, valts ut som lämpligt för större vindkraftsparker.

Annons

Det skulle skapa monopol på kommersiell vindkraft i hela den vidsträckta kommunen.

Den vindkraftspark som planeras på Middagsfjället, i allra västligaste delen av kommunen, avfärdas helt av någon oförklarlig anledning.

Att förbjuda vindkraftparken på Middagsfjället innebär samtidigt att man tackar nej till en årlig utdelning som är 2-3 gånger så stor som nuvarande bygdemedelsumma från samtliga vattenkraftverk i hela kommunen.

Vindkraftsplanen ger inte intryck av att vara ett opartiskt dokument byggt på en objektiv avvägning mellan olika intressen och faktiska förhållanden utan fastmera en vinklad partsinlaga. Man tillstyrker en stor vindkraftspark på Moskogen, mycket nära och mitt mellan kommunens centralort Järpen och det natur- och kulturhistoriskt mycket unika samelägret vid Hosjöbottnarna. (Som Jordbruksminister Margareta Winberg valde att visa vid EU-kollegornas möte i Östersund för några år sedan.)

Samtidigt avstyrks all vindkraftsetablering väster om Skalstugevägen, i ett område där det inte existerar annat friluftsliv än skoteråkning och jakt.

Vindkraftsverk på Moskogen kommer att vara synliga ända från Mattmar till Hålland. Vägfarande på E14 kommer att vid ankomsten till Åre kommun vid Mattmars kyrka mötas av ett betagande fjällpanorama toppat med ett antal verk som bryter horisonten och centralortens befolkning kommer att dagligen få beskåda vindkraftsparken.

Något hållbart faktaunderlag mot etablering på Middagsfjället har jag svårt att se.

Intresseområdet i väster ligger långt från någon samebys kärnområde och är inte heller av hävd något prioriterat betesområde för renar utan i likhet med större delen av Jämtlands län ingår det i rennäringens vinterbetesland.

Vindkraftsutbyggnad strider inte heller mot riksintresse för friluftsliv, naturvård och kulturmiljö, riksintressen för obrutna fjäll och turism och friluftsliv, natura 2000 och skyddade naturområden som de redovisas i Åres översiktsplan.

Vindkraftsutbyggnad väster om Skalstugevägen synes dessutom vara den lokalisering som är samhällsekonomiskt mest motiverad.

Med så stora fredade områden i Åre Kommun som hela södra Årefjällen och de vilda fjällområdena i Kall borde alla naturisters intressen vara mycket väl uppfyllda varför etablering väster om Skalstugevägen borde vara möjlig.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons