Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför ska Krokoms skolor vara kvar

Den 8 december skall kommunfullmäktige i Krokom besluta om Barn- och Utbildningsnämndens (BUNs) förslag om skolnedläggning i Västbygden och Ytterån.

Annons

Vi redovisar här tio punkter varför förslaget skall röstas ner.

Förfaringssättet i utredningsprocessen strider bl a mot riktlinjer för förvaltningsrätt, om krav på saklighet, likställighet och objektivitet. Utredningen definierar inte och svarar ej på syftet, hållbar utveckling med bästa möjliga kvalitet fram till 2018.

BUNs överförmynderi, att veta bättre än föräldrakollektivet vad gäller sociala/pedagogiska faktorer är kränkande, osakligt och strider mot att erhålla dialog och öppenhet i kommunala processer.

Utredningsprocessen har lett till en särbehandling av medborgare i utpekade bygder, jämfört med de som ej blivit föremål för beslut om verksamhetsindragningar och skolförtätningar, som ej är i linje med Regeringsformen 1:9 och den s k Officialprincipen. Vi anser att förfaringssättet strider mot punkt 3, Gemensam politisk plattform 2007-2010.

Beslutet rymmer faktafel och oredovisade kostnader som spiller över på kommunal ekonomi, medborgare och samhälle. Underlaget rymmer felaktiga ingångstal för elevprognos samt kraftigt ändrade och ej offentliga prognosvärden på mindre än 6 månader, oredovisade kostnader för bl a hyreskontrakt, skolskjuts och avyttring av skolhus.

Brister i rätt till lika information om medborgarnas valmöjligheter är i strid med Skollag, den s k närhetsprincipen och riktlinjer från Statskontoret (2007:19).

Nedläggning utlöser mertransport, privat- och kollektivtrafik, som är i strid med punkt 2/6, Gemensam politisk plattform 2007-2010, samt punkt 1/7, Övergripande miljömål. Beslutet omöjliggör resa med kollektivtrafik, Ytterån-Östersund, för arbetspendlare.

Utredningen brister i konsekvens-/känslighetsanalys samt kostnadsutredning för redovisat behov av utökning av Näldenskolan före 2018/19 vid nedläggning i Ytterån. Felaktigt likställande mellan optimerat respektive maximerat elevantal, i kombination med sluss av barn från Ytterån/Vaplan, kan vara oförenligt med övergripande styrdirektiv om god ekonomisk hushållning och undvikande att överutnyttja verksamhetslokaler.

Det är en konstlad motsättning, att ställa byskolornas existens mot nyckeltal i skolan utan stöd för antaganden om länk mellan resurstilldelning och kvalitet. Den verkliga frågan handlar om bättre styrning inom skolledning för att höja verkningsgraden av tillförda resurser. Frågan om byskolornas vara eller icke vara är inte en kvalitetsfråga utan en politisk/organisatorisk fråga.

Vi finner det politisk rationellt att lära av Rättvik och Mora samt rösta efter gällande politiska doktrin. Nedläggning skulle manifestera att processen inte hörsammat personalens konstruktiva insatser för att minska kostnader och utveckla samarbete inom befintlig verksamhet liksom att medborgarinflytandet och dess kompetens åsidosatts.

Utveckling av efterfrågade byskolor har ett attraktionsvärde med en otappad intäktssida för den kommunala ekonomin. Genom medborgar- och personalmedverkan vill vi ta ansvar för och bidra till en positiv befolknings- och näringsutveckling, ökad skattekraft, m.m.

Västbygdens föräldraförening

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons