Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bristande ansvar i fördröjda beslut

För ett år sedan presenterade Price WaterHouse Coopers en revisionsrapport Granskning av verksamhetsanpassning utifrån minskat elevunderlag i grundskolan. I bilaga till rapporten, undertecknad av kommunens samtliga revisorer, konstaterar revisorerna bland annat:

Annons

”Vi delar revisionskonsultens bedömning och iakttagelser som framförs i revisionsrapport daterad 3 mars 2008. Vi vill speciellt uppmärksamma nämnd och fullmäktige om följande punkter:

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att verksamhetsnämnden agerat i enlighet med fullmäktiges beslut och riktlinjer utifrån behovet av snara och genomgripande förändringar. Resultatet har presenterats i utredning kring Bergs framtida skolstruktur.

Vi kan också konstatera att kunskap om kommande förändringsbehov funnits utifrån prognoser om minskande elevunderlag. Utifrån detta förhållande anser vi att politiska beslut om att utreda framtida skolorganisation borde fattats tidigare.

Vi bedömer även att verksamhetsnämnden har att ta ställning till frågan om hur resurser skall fördelas mellan undervisning och lokaler. Om lokalkostnaderna tillåts att öka kommer det att ske på bekostnad av pedagogisk verksamhet, vilket på sikt kan leda till att elever från Berg får sämre förutsättningar för framtida studier”.

Under det senaste året har vi i nämndarbetet upplevt att det funnits en stor majoritet för de synpunkter som revisorerna framfört. När det är dags att fatta beslut gäller dock inte det längre. Vilka blir då effekterna av att inga strukturella åtgärder vidtas? Fastighetskostnader för grundskolan ökar från 15,2 miljoner i 2008 års budget till 16,5 i 2009 års budget.

Samtidigt minskar budgeten för läromedel från 1,5 miljoner i 2008 års budget till endast 483000 i 2009 års budget. På kontot för fortbildning av pedagogisk personal fanns i 2008 års budget 454000 kronor, i 2009 års budget avsätts inte en krona! Om kommunfullmäktige beslutar att skjuta på alla strukturåtgärder, kommer det att leda till precis det revisorerna varnat för. En allt större andel av skolbudgeten kommer att gå till uppvärmning av lokaler, på bekostnad av lärare, läromedel med mera. Fullständigt absurt i en lärande organisation! Genom att fortsätta med en låt gå politik, återstår bara osthyveln när det behöver sparas.

Sedan början av 1990-talet, är kommunen huvudman för skolan. Att skjuta upp nödvändiga politiska beslut innebär att vi brister i ansvar och på sikt ger våra barn sämre förutsättningar. Som politiker måste vi ta ansvar för alla barn i kommunen, inte bara barnen i den egna byn!

Med närmare en halv miljard i skulder som Bergs kommun har, kommer det att bli nödvändigt med kraftfulla åtgärder.

I ett sådant läge kan ingen kommunal verksamhet ges fribrev.

Torsten Medalen,

Berit Johansson,

Per-Göran Eriksson och Hans-Olof Andersson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons