Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Biomedicinare räddar liv

Annons

Biomedicinska analytiker är en av vårdens mest okända yrkeskategorier. Men de spelar en avgörande roll för vårdens säkerhet och kvalitet. Det blev uppenbart inte minst i samband med förra årets vårdstrejk. De biomedicinska analytikerna är specialister på olika undersöknings- och analysmetoder. Ofta fungerar de som rådgivare till bland annat läkare och ger råd om vilka analyser och undersökningar som kan vara aktuella. Och nu kommer nya rön som visar att när biomedicinska analytiker övertar utskärning av material för diagnostik av olika cancrar från läkarna, så sker det med en högre noggrannhet och kvalitet patienterna får en säkrare diagnos och fler överlever.

Tidigare är det enbart läkare som skurit ut material för cancerdiagnostik. Men på många håll i landet har biomedicinska analytiker nu övertagit den uppgiften. Det har då visat sig att resultatet blir säkrare och prognosen för patienten förbättras. Dessutom innebär detta en effektivare användning av vårdens resurser när var och ens kunskap används på bästa sätt.

Det finns i dag inga regleringar som säger vad som är en viss yrkesgrupps uppgift på laboratorierna. Men kunskapsutveckling och metodutveckling har lett till att fler yrkesgrupper nu kan utföra samma arbetsuppgifter. Därmed har man på flera ställen utnyttjat möjligheten att de biomedicinska analytikerna ansvarar för en stor del av utskärningarna. Läget skiljer sig dock åt över landet. Det är till stor del den ökande läkarbristen som drivit fram omfördelningen av arbetsuppgifter. Men när det nu visar sig att biomedicinska analytiker får bättre resultat när de utför uppgiften är det vikigt att den kunskapen sprids vidare inom vården, så att alla får tillgång till bästa möjliga vård. Detta är någonting som även påpekas i utredningen Nationell strategi för cancervården, som Kerstin Wigzell har lett. Där påpekas mycket tydligt att kunskapsbildningen och kunskapsspridningen inom cancervård och prevention generellt måste förbättras.

Vården måste precis som andra system i samhället använda den bästa kunskapen för att vi ska nå det allra bästa resultatet – både för varje individ och för samhället. Men då måste man inom alla vårdens områden bli bättre på att ta emot nya arbetsmetoder och låta medarbetare utveckla sin kunskap i patientens tjänst. Det får aldrig bli ett självändamål för organisationen att behålla en arbetsfördelning som inte är optimal för den vi är till för.

I dag är det den internationella yrkesdagen för Biomedicinska analytiker en yrkesgrupp som är värd att uppmärksamma varje dag, året runt. Den kvalitetssäkring av analyser och provsvar som de biomedicinska analytikerna står för, innebär en säkrare vård och lägre kostnader i och med att behandlings- och sjukskrivningstider kan kortas. Det krävs färre läkarbesök och patienterna slipper fler onödiga provtagningar. En vård som bygger på kunskap kan också arbeta med ständiga förbättringar.

Anna-Karin Eklund

Förbundsordförande Vårdförbundet

Kristina Fluur Hedman

Avdelningsordförande Vårdförbundet i Jämtland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons